Muốn hỏi về tài chính doanh nghiệp

  • Thread starter Lê Hồng Đào
  • Ngày gửi
L

Lê Hồng Đào

Guest
Mình kg bít nhờ ai (đang phải nộp bài gấp) nên nhờ cả nhà giúp mình giải hoặc hướng dẫn giúp bài tập về kế toán tài chính này với (do là mình học từ xa nên đọc lý thuyết hơi khó hiểu). cảm ơn cả nhà nhiều lắm


Bài 1: Công ty H chuyên sản xuất kinh doanh một loại SP A, có tài liệu năm kế hoạch như sau:

1. Chi phí kinh doanh:

- Tổng chi phí cố định (không kể lãi vay) : 3.500 triệu đồng

- Chi phí biến đổi: 1.000.000 đ/sản phẩm

2. Tổng vốn kinh doanh là: 4.000 triệu đồng, với kết cấu vốn như sau:

- Vốn vay 40%, với lãi suất vay vốn 10% / năm

- Vốn CSH 60%

3. Giá bán hiện hành: 1.300.000 đ/sp

4. Thuế suất thuế TNDN 32%

5. Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH là 11,9%

Từ đó có các kết luận

a/ Để đạt tỷ suất LN vốn CSH như trên thì cần phải sản xuất và tiêu thụ 13.600 sàn phẩm

b/ Nếu hệ số nợ trung bình của ngành là 60% thì Cty H nên tiếp tục đi vay để nâng hệ sô nợ lên bằng với mức trung bình của ngành

c/ Nếu Công ty tiếp tục vay để đạt hệ số nợ ở mức là 60% thì tỷ suất lợi nhuận vốn CSH sẽ giảm xuống (các điều kiện khác không đổi)

d/ Độ lớn đòn bẩy kinh doanh tại mức sản lượng 13.600 là 6,0

Hãy cho biết các kết luận trên đúng hay sai? vì sao?

Mình kg bít nhờ ai (đang phải nộp bài gấp) nên nhờ cả nhà giúp mình giải hoặc hướng dẫn giúp bài tập về kế toán tài chính này với (do là mình học từ xa nên đọc lý thuyết hơi khó hiểu). cảm ơn cả nhà nhiều lắm


Bài 1: Công ty H chuyên sản xuất kinh doanh một loại SP A, có tài liệu năm kế hoạch như sau:

1. Chi phí kinh doanh:

- Tổng chi phí cố định (không kể lãi vay) : 3.500 triệu đồng

- Chi phí biến đổi: 1.000.000 đ/sản phẩm

2. Tổng vốn kinh doanh là: 4.000 triệu đồng, với kết cấu vốn như sau:

- Vốn vay 40%, với lãi suất vay vốn 10% / năm

- Vốn CSH 60%

3. Giá bán hiện hành: 1.300.000 đ/sp

4. Thuế suất thuế TNDN 32%

5. Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH là 11,9%

Từ đó có các kết luận

a/ Để đạt tỷ suất LN vốn CSH như trên thì cần phải sản xuất và tiêu thụ 13.600 sàn phẩm

b/ Nếu hệ số nợ trung bình của ngành là 60% thì Cty H nên tiếp tục đi vay để nâng hệ sô nợ lên bằng với mức trung bình của ngành

c/ Nếu Công ty tiếp tục vay để đạt hệ số nợ ở mức là 60% thì tỷ suất lợi nhuận vốn CSH sẽ giảm xuống (các điều kiện khác không đổi)

d/ Độ lớn đòn bẩy kinh doanh tại mức sản lượng 13.600 là 6,0

Hãy cho biết các kết luận trên đúng hay sai? vì sao?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hoang hieu nghia

Hoang hieu nghia

Guest
19/1/15
3
1
1
43
Mình kg bít nhờ ai (đang phải nộp bài gấp) nên nhờ cả nhà giúp mình giải hoặc hướng dẫn giúp bài tập về kế toán tài chính này với (do là mình học từ xa nên đọc lý thuyết hơi khó hiểu). cảm ơn cả nhà nhiều lắm


Bài 1: Công ty H chuyên sản xuất kinh doanh một loại SP A, có tài liệu năm kế hoạch như sau:

1. Chi phí kinh doanh:

- Tổng chi phí cố định (không kể lãi vay) : 3.500 triệu đồng

- Chi phí biến đổi: 1.000.000 đ/sản phẩm

2. Tổng vốn kinh doanh là: 4.000 triệu đồng, với kết cấu vốn như sau:

- Vốn vay 40%, với lãi suất vay vốn 10% / năm

- Vốn CSH 60%

3. Giá bán hiện hành: 1.300.000 đ/sp

4. Thuế suất thuế TNDN 32%

5. Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH là 11,9%

Từ đó có các kết luận

a/ Để đạt tỷ suất LN vốn CSH như trên thì cần phải sản xuất và tiêu thụ 13.600 sàn phẩm

b/ Nếu hệ số nợ trung bình của ngành là 60% thì Cty H nên tiếp tục đi vay để nâng hệ sô nợ lên bằng với mức trung bình của ngành

c/ Nếu Công ty tiếp tục vay để đạt hệ số nợ ở mức là 60% thì tỷ suất lợi nhuận vốn CSH sẽ giảm xuống (các điều kiện khác không đổi)

d/ Độ lớn đòn bẩy kinh doanh tại mức sản lượng 13.600 là 6,0

Hãy cho biết các kết luận trên đúng hay sai? vì sao?

Mình kg bít nhờ ai (đang phải nộp bài gấp) nên nhờ cả nhà giúp mình giải hoặc hướng dẫn giúp bài tập về kế toán tài chính này với (do là mình học từ xa nên đọc lý thuyết hơi khó hiểu). cảm ơn cả nhà nhiều lắm


Bài 1: Công ty H chuyên sản xuất kinh doanh một loại SP A, có tài liệu năm kế hoạch như sau:

1. Chi phí kinh doanh:

- Tổng chi phí cố định (không kể lãi vay) : 3.500 triệu đồng

- Chi phí biến đổi: 1.000.000 đ/sản phẩm

2. Tổng vốn kinh doanh là: 4.000 triệu đồng, với kết cấu vốn như sau:

- Vốn vay 40%, với lãi suất vay vốn 10% / năm

- Vốn CSH 60%

3. Giá bán hiện hành: 1.300.000 đ/sp

4. Thuế suất thuế TNDN 32%

5. Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH là 11,9%

Từ đó có các kết luận

a/ Để đạt tỷ suất LN vốn CSH như trên thì cần phải sản xuất và tiêu thụ 13.600 sàn phẩm

b/ Nếu hệ số nợ trung bình của ngành là 60% thì Cty H nên tiếp tục đi vay để nâng hệ sô nợ lên bằng với mức trung bình của ngành

c/ Nếu Công ty tiếp tục vay để đạt hệ số nợ ở mức là 60% thì tỷ suất lợi nhuận vốn CSH sẽ giảm xuống (các điều kiện khác không đổi)

d/ Độ lớn đòn bẩy kinh doanh tại mức sản lượng 13.600 là 6,0

Hãy cho biết các kết luận trên đúng hay sai? vì sao?


-->hi , xin hỏi bạn câu này bạn đã có đáp án chưa vậy ? nếu có đáp an xin chia sẽ với mình nha, email của mình là : pidehoang@gmail.com , thanks nhiều
 
  • Like
Reactions: minhminh929

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA