LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN HCSN

  • Thread starter Wisteria
  • Ngày gửi
W

Wisteria

Sơ cấp
11/9/14
1
0
1
27
Cho e hỏi đối với nghiệp vụ kinh tế dưới đây thì em cần lập những chứng từ gì.
Tạm ứng cho cán bộ đi công tác nước ngoài 1000 USD tiền mặt. Kết thúc đợt công tác quyết toán như sau: Công tác phí được hưởng 500 USD, cán bộ nộp lại quỹ 200 USD, số còn lại trừ vào lương hàng tháng của cán bộ tạm ứng. Tỷ giá ghi sổ 20.000 đ/1USD, tỷ giá thực tế khi quyết toán tạm ứng 21.000đ/ 1 USD.
En đã định khoản như sau:
Nợ 312 : 1000*20000=20 tr
Có 1112 : 20 tr
Ghi đơn Có 007 : 1000
Khi quyết toán:
Nợ 6612 : 500*21000=10,5 tr
Nợ 1112 : 200*21000=4,2 tr
Nợ 334 : 300*21000=6,3 tr
Có 312 : 21 tr
Ghi đơn Nợ 007 : 200
Nợ 312/ Có 413 : 1 tr
Mong các anh chị giúp đỡ.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK