Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT

  • Thread starter Lê Thùy Linh
  • Ngày gửi
L

Lê Thùy Linh

Guest
#1
Có anh chị nào có mẫu biểu của Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm (mẫu số 11/GTGT) cho em với.:wall:
 
aThuan

aThuan

Thành viên thân thiết
27/9/06
347
5
18
Tp.HCM
#2
Lê Thùy Linh nói:
Có anh chị nào có mẫu biểu của Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm (mẫu số 11/GTGT) cho em với.:wall:
Cái này có rất nhiều bài viết nói đến, cái mẫu 11/GTGT không còn phải làm nữa mà nhỉ. Không biết bạn tìm làm gì?? Chắc để tham khảo.:biggthump bạn có thể lấy mẫu biểu này có trong 84 /2004/TT-BTC ngày 18/08/2004 có trong thư viện của WKT.

127 /2004/TT-BTC nói:
Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu tờ khai thuế GTGT và việc lập tờ khai thuế GTGT (ban hành kèm theo Thông tư này)
thay cho
- mẫu tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT),
- bản giải trình tờ khai thuế GTGT tháng (mẫu số 01B/GTGT),
- mẫu tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm (mẫu số 11/GTGT)
ban hành kèm theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;
thay cho
- mẫu tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01- GTGT- TKTN),
- bản giải trình kê khai điều chỉnh thuế GTGT (mẫu số 02-GTGT-TKTN)
ban hành kèm theo Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế.
Còn đây là bài viết trên trang Web của BTC nói về vấn đề này. (trong bài viết trên trang Web của BTC chắc do gõ nhầm là: 11B/GTGT)
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • mypham0711
  • thoibimat
  • xediengiatot
  • satthu2032
Xem nhiều