Hoá đơn không gtgt đã báo cáo thuế gtgt, huỷ hoá đơn cần làm gì?

  • Thread starter copevotam
  • Ngày gửi

BQT trực tuyến

  • HungTV
    HungTV
    Quản trị viên

Thành viên trực tuyến

  • HungTV

Xem nhiều