Chuyển nhượng BĐS tại tỉnh khác phải phân bổ thuế GTGT và thuế TNDN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3134/CTHN-TTHT ngày 19/1/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại địa phương khác.

Trường hợp Công ty có hoạt động chuyển nhượng BĐS tại tỉnh khác không thuộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì thực hiện phân bổ, kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo các quy định sau đây:

- Phân bổ thuế GTGT phải nộp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13, khai thuế và nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Phân bổ thuế TNDN phải nộp theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17, khai thuế, quyết toán thuế và nộp thuế TNDN theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Nguồn: Luatvietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA