Mỗi tuần một chuyên đề

Tính giá thành hạ mục công trình

  • Thread starter tacubill
  • Ngày gửi
T

tacubill

Sơ cấp
Anh, chị nào biết chỉ giúp em với! trước đây em làm bên thương mại và sx nay đi phỏng vấn vào công ty Xây Dựng họ bắt em lập phom mẫu trên Exel tính giá thành hạ mục công trình Anh, Chị nào có mẫu cho em xin với ạ em đang rất cần
Gmail: huongoai29@gmail.com
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Anh, chị nào biết chỉ giúp em với! trước đây em làm bên thương mại và sx nay đi phỏng vấn vào công ty Xây Dựng họ bắt em lập phom mẫu trên Exel tính giá thành hạ mục công trình Anh, Chị nào có mẫu cho em xin với ạ em đang rất cần
Gmail: huongoai29@gmail.com

Bạn làm một bảng kê excel trong đó có các loại vật liệu sử dụng, các thiết bị lắp đặt sử dụng, thêm các dòng ghi chi phí máy thi công, nhận công và chi phí sản xuất chung. Trong bảng còn thêm cột : dư toán, và cột thật tế sử dụng, cột chênh lệch dùng để so sánh, cân đối giữa dự toán với thật tế sử dung.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA