Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  • Thread starter phamduyen_91
  • Ngày gửi
P

phamduyen_91

Guest
27/9/14
23
3
3
32
Hiện tại mình đang chuẩn bị làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quý trước mình có 2 quyển hóa đơn đang viết dở. 1 quyển viết đến số 0002345 quyển 420, 1 quyển ghi đến số 0002405 quyển 242; quyển 241 cty mình dùng hết rồi, thì bây giờ mình phải kê khai như thế nào.đây là lân đầu tiên mình làm nên k biết mong moi người giúp mình. Tks mn nhiểu
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
namkim

namkim

Trung cấp
Hiện tại mình đang chuẩn bị làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quý trước mình có 2 quyển hóa đơn đang viết dở. 1 quyển viết đến số 0002345 quyển 420, 1 quyển ghi đến số 0002405 quyển 242; quyển 241 cty mình dùng hết rồi, thì bây giờ mình phải kê khai như thế nào.đây là lân đầu tiên mình làm nên k biết mong moi người giúp mình. Tks mn nhiểu

******
Có 1 cách duy nhất là bạn Hủy các tờ hóa đơn không sử dụng kia và có lý do hợp lý nếu cơ quan thuế hỏi
Nếu không bạn sẽ vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn
bạn đọc Thông tư 10/2014/TT-BTC tham khảo quy định phạt
Điều 11 , khoản 3, điểm b1
"
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hóa đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).

a.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

b) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

Hóa đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

b.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.

Ví dụ: Công ty X có nhiều cơ sở bán hàng. Công ty X phân chia các quyển hóa đơn đặt in cho các cơ sở bán hàng. Cửa hàng Y thuộc Công ty X được nhận 2 quyển hóa đơn (quyển thứ 1 từ số 501 đến số 550 và quyển thứ 2 từ số 551 đến số 600). Nhân viên bán hàng của cửa hàng Y đã sử dụng quyển thứ 2 trước (hóa đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn). Sau khi sử dụng một số hóa đơn mới phát hiện ra, cửa hàng Y tiếp tục sử dụng quyển hóa đơn thứ 2 cho đến hết và hủy (không dùng) quyển thứ nhất. "
 
P

phamduyen_91

Guest
27/9/14
23
3
3
32
******
Có 1 cách duy nhất là bạn Hủy các tờ hóa đơn không sử dụng kia và có lý do hợp lý nếu cơ quan thuế hỏi
Nếu không bạn sẽ vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn
bạn đọc Thông tư 10/2014/TT-BTC tham khảo quy định phạt
Điều 11 , khoản 3, điểm b1
"
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hóa đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).

a.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

b) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

Hóa đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

b.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.

Ví dụ: Công ty X có nhiều cơ sở bán hàng. Công ty X phân chia các quyển hóa đơn đặt in cho các cơ sở bán hàng. Cửa hàng Y thuộc Công ty X được nhận 2 quyển hóa đơn (quyển thứ 1 từ số 501 đến số 550 và quyển thứ 2 từ số 551 đến số 600). Nhân viên bán hàng của cửa hàng Y đã sử dụng quyển thứ 2 trước (hóa đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn). Sau khi sử dụng một số hóa đơn mới phát hiện ra, cửa hàng Y tiếp tục sử dụng quyển hóa đơn thứ 2 cho đến hết và hủy (không dùng) quyển thứ nhất. "

Trường hợp ví dụ b.1 gần giống công ty của mình, nhưng công ty của mình đưa 2 quyển hóa đơn cho văn phòng còn đưa cho dưới bãi 2 quyển hóa đơn nhưng do cả văn phòng và dưới bãi đều k dùng hết vậy mình phải kê khai thê nào? Biết công ty mình hiện giờ đang phát hành 25000 số hóa đơn
 
namkim

namkim

Trung cấp
Trường hợp ví dụ b.1 gần giống công ty của mình, nhưng công ty của mình đưa 2 quyển hóa đơn cho văn phòng còn đưa cho dưới bãi 2 quyển hóa đơn nhưng do cả văn phòng và dưới bãi đều k dùng hết vậy mình phải kê khai thê nào? Biết công ty mình hiện giờ đang phát hành 25000 số hóa đơn

bạn tham khảo câu trả lời của tổng cục thuế

DN có nhiều cửa hàng, nếu muốn xuất hóa đơn tại quầy thì DN cấp phát hóa đơn cho cửa hàng như thế nào vì hóa đơn xuất ra phải theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn (TT153/2010). Khi cấp phát hóa đơn cho cửa hàng thì có phải đăng ký thủ tục cho cơ qun thuế không và thủ tục đăng ký như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp Công ty theo trình bày, có nhiều cửa hàng trực tiếp bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì khi lập hoá đơn trực tiếp tại các cửa hàng Công ty phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng cửa hàng nhận ủy nhiệm, cửa hàng nhận ủy nhiệm phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi của số hoá đơn được phân chia.

Đối với hoá đơn các cửa hàng nhận ủy nhiệm từ Công ty trực tiếp cho khách hàng (có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị ) thì Công ty đóng dấu Công ty vào phía trên bên trái của tờ hoá đơn theo quy định trên.
 
P

phamduyen_91

Guest
27/9/14
23
3
3
32
bạn tham khảo câu trả lời của tổng cục thuế

DN có nhiều cửa hàng, nếu muốn xuất hóa đơn tại quầy thì DN cấp phát hóa đơn cho cửa hàng như thế nào vì hóa đơn xuất ra phải theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn (TT153/2010). Khi cấp phát hóa đơn cho cửa hàng thì có phải đăng ký thủ tục cho cơ qun thuế không và thủ tục đăng ký như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp Công ty theo trình bày, có nhiều cửa hàng trực tiếp bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì khi lập hoá đơn trực tiếp tại các cửa hàng Công ty phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng cửa hàng nhận ủy nhiệm, cửa hàng nhận ủy nhiệm phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi của số hoá đơn được phân chia.

Đối với hoá đơn các cửa hàng nhận ủy nhiệm từ Công ty trực tiếp cho khách hàng (có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị ) thì Công ty đóng dấu Công ty vào phía trên bên trái của tờ hoá đơn theo quy định trên.
Mình thấy chị kế toán công ty mình khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chị ý báo cáo dở cả 2 quyển luôn
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA