Đầu tư XL vừa để mua bán vừa hthành BĐS đtư?

  • Thread starter L'amour
  • Ngày gửi
L

L'amour

Thành viên thân thiết
11/12/06
203
3
0
37
Sans frontieres
#1
Chào các bác.
Công ty em là công ty chuyên về đầu tư kinh doanh BĐS. EM đã đọc rất nhiều bài trong chuyên mục về BĐS này. Theo như những gì em hiểu thì:
1. Nếu cty đầu tư XD nhà cửa để bán hay sử dụng pvụ mục đích SX KD thì không hình thành nên BĐS đầu tư.
- Nếu một cty XD nhà để kinh doanh mua bán thì sẽ hạch toán các nghiệp vụ tập hợp chi phí đtư XL và KD mua bán theo chuẩn mực ktoán hàng tồn kho ( Tâp jhợp chi phí vào các TK đầu 6, cuối kỳ k/c sang TK154 và sang TK155 khi hoàn thành chi tiết theo từng hộ).
- Nếu cty tiến hành đầu tư xây lắp để cho mục đích sử dụng thì tập hợp chi phí psinh vào TK 241 và khi hoàn thành kết chuyển sang 211, 213 và trích khấu hao bình thường.
2. Nếu cty đầu tư XD để hình thành nên 1 BĐS đầu tư thì chi phí sẽ tập hợp vào TK 241 và khi hoàn thành sẽ chuyển sang TK 217 và trích KH bình thường.
Vậy nếu công ty xây một tòa nhà phục vụ cho cả 3 mục đích trên ( để bán, sdụng và cho thuê ) nghĩa là một phần hình thành BĐS đtư, một phần để bán, một phần hthành nên TSCĐ thì khi tiến hành đtư XD ta nên tập hợp chi phí vào TK nào? ( TK đầu 6, 154 hay 241 ) vì việc tách bạch là rất khó khăn và nhiều khi hthành mới qđịnh mục đích sdụng. Vì thế theo em nghĩ cứ nên tập hợp vào TK241 các chi phí XL (htại các cty hầu hết đều sdụng TK này ).
Thực sự thì em cảm thấy rất lúng túng. Mong các bác chỉ giúp em cách hạch toán tôt nhất ?
 
Sửa lần cuối:
adam_tran

adam_tran

Steel Partner
17/5/05
1,373
32
48
41
Goooogle
#2
1 và 2 đúng!
Với trường hợp của bạn, tức là xây cho cả 3 mục đích, nó sẽ lòi ra ngay cái dỡ của CM BĐS đầu tư hay kế toán đặc thù cho DN kinh doanh BĐS. Mà thôi....
Trước mắt bạn cứ hạch toán theo CM SX và hàng tồn kho, nhưng phải tính giá thành cho từng lô hay từng Block/căn hộ. Giá trị của quyền SD đất (Bao gồm tất cả các chi phí để hình thành nên quyền SD đất) phân bổ theo tỷ lệ xxx nào đó phụ thuộc theo hộ đó thuộc tầng mấy (Có 1 văn bản quy định cho việc này). Sau đó, cứ tùy vào mục đích sử dụng của từng căn hộ/block mà kết chuyển cho phù hợp, và luôn nhớ: Quyền SD đất không tính khấu hao.
 
L

L'amour

Thành viên thân thiết
11/12/06
203
3
0
37
Sans frontieres
#3
1 và 2 đúng!
Với trường hợp của bạn, tức là xây cho cả 3 mục đích, nó sẽ lòi ra ngay cái dỡ của CM BĐS đầu tư hay kế toán đặc thù cho DN kinh doanh BĐS. Mà thôi....
Trước mắt bạn cứ hạch toán theo CM SX và hàng tồn kho, nhưng phải tính giá thành cho từng lô hay từng Block/căn hộ. Giá trị của quyền SD đất (Bao gồm tất cả các chi phí để hình thành nên quyền SD đất) phân bổ theo tỷ lệ xxx nào đó phụ thuộc theo hộ đó thuộc tầng mấy (Có 1 văn bản quy định cho việc này). Sau đó, cứ tùy vào mục đích sử dụng của từng căn hộ/block mà kết chuyển cho phù hợp, và luôn nhớ: Quyền SD đất không tính khấu hao.
Sao giá trị sdụng đất lại k tính khấu hao?
Vì cũng như bác nói trong 1 topic trả lời namthanhvuong thì các chi phí hthành nên quyền sdụng đất sẽ kết chuyển vào TK 213 và tính khấu hao ( trong TH hình thành bất động sản đtư và TSCĐ của DN ), còn nếu để bán thì mới không trích KH vì đã phân bổ để hthành giá vốn khi bán căn hộ rồi?
 

Thành viên trực tuyến

  • trankhanh1
  • KimThe1710
Xem nhiều