bai tap thi cong chuc thue

  • Thread starter vo the quang
  • Ngày gửi
V

vo the quang

Guest
9/8/14
4
3
3
35
kien giang
Câu 3:Một DN kinh doanh thương mại trong năm 2011 có số liệu kê khai thuế TNDN như sau (đơn vị tính: triệu đồng)
1. Doanh thu tính thuế TNDN: 45.000
2. Tổng chi phí DN kê khai: 33.000 trong đó:
- Giá mua hàng hóa bán ra: 20.000
- Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 150 -> cái này không đuợc tính vào chi phí
- Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2.000 -> vuợt mức (33.000-20.000-2000 -150)*0,15 - 2.000= 372,5 ko đuợc trừ ( 15% này là theo tt78, chỗ nãy cũng băn khoăn, luật đổi rồi nhưng lại cho vào năm 2011 thì tính theo luật mới hay cũ ta)
- Các khoản chi phí của DN đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
- Các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ
3. Thu nhập chịu thuế khác: 500 trong đó có 400 là thu nhập nhận được từ hoạt động SXKD ở nước ngoài sau khi đã nộp thuế thu nhập ở nước ngoài với mức thuế suất 20%

Yêu cầu:Xác định số thuế TNDN phải nộp năm 2011? Biết thuế suất thuế TNDN là 25%. Trong năm DN không được miễn, giảm thuế TNDN
1, chi phí đuợc trừ = 33000 - 150 - 372,5 = 32477,5
2, thuế tndn đã nộp ở nuớc ngoài là 400/0,8=100 -> tổng thu nhập ở nước ngoài là 500, thuế = 500*0,25=125 nhưng đã nộp ở nuớc ngoài 100 nên về vn phải nộp thêm 25
3, tn chịu thuế = DT - chi phí + tn khác = 45000 - 32477,5 + 100 = 12622,5
4, thuế tndn nộp = 12322,5*0,25 + 25 = 3180,625

Mình thấy thu nhap o nuoc ngoai tinh ky qua, minh tính vậy các ban xem co đung ko nnhe

thu nhap chiu thue = doanh thu - chi phi duoc tru + thu nhap khac, ke ca thu nhap nhap duoc o ngoai viet nam
= 45000 - 32477.5 + 500 = 13022.5
thue phai nop = 13022.5 x 25% - 400 x 20% ( nop thue o ngoai viet nam voi thue suat 20%) = 3255.625 - 80
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA