Lập mô hình EER môn hệ thống thông tin kế toán 1.

  • Thread starter Lưu Trung Tín
  • Ngày gửi
L

Lưu Trung Tín

Guest
1/10/14
4
0
1
29
Như tiêu đề ạ, em học bên Đh Kinh Tế TPHCM CN kế toán. Thầy em có cho 1 bài tập, anh chị hay các tiền bối có kinh nghiệm vào giúp em với ạ :3
Đề cho như vầy :
Công ty Kim Hưng sản xuất sản phẩm gỗ. Nguyên liệu chính (TK1521) là các loại gỗ. Công ty mua gỗ tươi (TK15211) về nhập kho như : Chò chỉ, Teak, Bạch đàn, tràm bông vàng, cao su, căm xe, xoan đào, còng… (TK15211 chi tiết theo từng loại gỗ)… Khi gỗ giao về kho, Thủ kho kiểm đếm số lóng, thanh, m3 và ghi rõ vào biên bản giao nhận trình Trưởng phòng kho vận ký và chuyển biên bản giao nhận cho kế toán nguyên liệu sau khi nhận xong. Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) kiểm tra chất lượng và nghiệm thu gỗ. Giám đốc quản lí chất lượng căn cứ tình hình chất lượng gỗ vừa kiểm tra để giải quyết định giá nhập kho đúng theo giá trên hợp đồng hoặc yêu cầu giảm giá nếu gỗ xấu.

Khi nhận đầy đủ hồ sơ, kế toán nguyên liệu lập phiếu nhập kho gỗ tươi ghi rõ giá mua đã bao gồm chi phí nhập gỗ cho lô gỗ vừa nhập kho như: cước tàu, phí nghiệm thu, hoa hồng, tiền vận chuyển…kế toán lập phiếu xong, trình trưởng phòng kế toán kiểm tra và kí rồi trình Tổng giám đốc kí.

Phiếu nhập kho gỗ tươi được lập thành 4 liên: + Liên trắng: kế toán nguyên liệu lưu + Liên hồng: giao kế toán thanh toán + Liên xanh gửi cho nhà cung cấp + Liên vàng giao cho thủ kho.

Căn cứ lệnh cưa xẻ của phòng nguyên liệu ban hành, thủ kho nguyên liệu tiến hành lập văn bản giao nhận gỗ tươi và xuất gỗ tươi cho phân xưởng để cưa xẻ thành gỗ xẻ nguyên liệu (TK15212). Sau khi cưa xẻ xong, phòng nguyên liệu tập hợp chứng từ bao gồm: biên bản xác nhận tỉ lệ cưa xẻ, lệnh cưa xẻ, biên bản giao nhận gỗ tươi…chuyển cho kế toán nguyên liệu, kế toán nguyên liệu đối chiếu thông tin trên biên bản giao nhận gỗ tươi với lệnh cưa xẻ, tiến hành lập phiếu xuất kho gỗ tươi và phiếu nhập kho gỗ xẻ. Giá gỗ xẻ nhập kho bao gồm giá xuất gỗ tươi (nhân tỷ lệ cưa xẻ) và chi phí cưa xẻ (TK 15212 chi tiết theo từng loại gỗ) rồi trình trưởng phòng kế toán kí kiểm tra trước khi trình Ban giám đốc kí duyệt.

Phiếu nhập kho gỗ xẻ gồm 3 liên: - Liên trắng: kế toán nguyên liệu lưu –Liên hồng: chuyển cho phòng nguyên liệu –Liên vàng: Giao thủ kho.

Sau khi cưa xẻ xong, toàn bộ lô gỗ xẻ được chuyển giao cho lò sấy. Nhân viên lò sấy tiến hành lập biên bản kiểm tra gỗ và vô lò sấy, sau đó tiến hành sấy gỗ theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại gỗ và quy định chung về sấy gỗ, có sự giám sát của KCS. Sau khi sấy hoàn tất, gỗ được đưa ra khỏi lò sấy, nhân viên lò sấy thông báo và bàn giao số gỗ cho bộ phân KCS. Nhân viên bộ phận KCS kiểm tra và ghi rõ độ ẩm gỗ sấy rồi kí biên bản kiểm tra gỗ vô lò sấy. Biên bản này chuyển cho kế toán nguyên liệu để lập phiếu nhập kho gỗ nguyên liệu (TK 15213) trình trưởng phòng kế toán kí kiêm tra trước khi trình ban giám đốc kí duyệt.

Phiếu nhập kho gỗ nguyên liệu ghi rõ mã nguyên liệu (TK15213 chi tiết theo từng loại gỗ), giá nhập kho gỗ nguyên liệu sấy bao gồm giá xuất kho gỗ xẻ cộng chi phí sấy gỗ được lập 2 liên: - Liên trắng: Kế toán nguyên liệu lưu – Liên vàng: giao cho thủ kho

YÊU CẦU:

1. Lập mô hình EER và biến đổi thành quan hệ cho hệ thống Kế toán nguyên liệu mô tả trên. 8đ

2. Viết SQL (Access) liệt kê tên (các) gỗ tươi nguyê liệu đem đi cưa xẻ có tỉ lệ cưa xẻ <0.9. 2đ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA