Mỗi tuần một chuyên đề

Tính giá xuất kho

  • Thread starter th02b0
  • Ngày gửi
T

th02b0

Guest
22/1/14
1
0
1
36
hcm
Mình nhận làm kế toán cho công ty thành lập hơn một năm nhưng chưa thực sự kinh doanh, nên chứng từ , nghiệp vụ rất ít có tháng không buôn bán gì hết chỉ đóng cửa.

Chỉ cuối năm mình mới khoá sổ để báo cáo kết quả kinh doanh, còn hàng tháng hay quý đều không lập hay in báo cáo này. Vào cuối mỗi quý mình cũng có khoá số để tính giá vốn xuất kho để lập báo cáo thuế thu nhập tạm tính.

vì giá vốn xuất kho là giá bình quân gia quyền cuối kỳ nên file kế toán của mình hạch toán cho cả một năm. Vậy là vào cuối năm giá vốn xuất kho bình quân sẽ khác ( so với giá vồn bình quân tại cuối mỗi quý lập báo cáo thuế tndn tạm tính), nếu truy ngược lai thì thấy báo cáo thuế tndn tạm tính sẽ bị lệch.

hay là bắt buộc phải khoá sổ theo từng tháng, tính kết quả kinh doanh theo từng tháng,mỗi tháng phải in kết quả kinh doanh để lưu, file ke toán thì mỗi tháng tạo một file, rồi chuyển tồn cuối tháng trước qua đầu tháng này để hạch toán tiếp.

Mong các bạn hướng dẫn giúp !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA