Bài tập môn kiểm toán

  • Thread starter susu hay khoc
  • Ngày gửi
S

susu hay khoc

Guest
8/10/14
1
0
1
30
Trong quá trình kiểm toán BCTC cho năm tài chính 200N của cty Hoàng Mai các KTV đã phát hiện những sai sót sau:

1.Doanh nghiệp bán một lô hàng vào ngày 30/12/N giá bán chưa thuế 132.000.000 đồng bao gồm thuế GTGT 10% khách hàng chưa thanh toán .Kế toán đơn vị không hạch toán bút toán này .

2.Một khoản tạm ứng cho nhân viên C đi mua nguyên vật liệu là 50.000.000 đồng bằng tiền mặt .Nhân viên mua NVL về nhập kho trị giá cả thuế GTGT 10% là 132.000.000 triệu đồng , chi phí NVL 800.000 đồng .Số còn lại nhân viên C đã hoàn tạm ứng bằng tiền mặt .Kế toán ghi sổ :

Nợ TK 112 : 36.000.000

Có TK 141 : 36.000.000

3.Ngày 31/12/N một khách hàng tuyên bố phá sản ,biết số nợ của khách hàng này là 100.000.000 .Doanh nghiệp đã không trích lập dự phòng đối với khoản phải thu của khách hàng này

4.Kế toán phản ánh bút toán giảm giá hàng bán 1% của lô hàng trị giá bán 400.000.000 (chưa bao gồm thuế GTGT 10% ),giá vốn 350 triệu.

Yêu cầu :

1.Xác định ảnh hưởng có thể có của các sai phạm trên đến BCĐKT và BCKQKD của đơn vị và lập các báo cáo điều chỉnh ?

Biết thuế suất thuế TNDN là 25%.Doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên ,tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ .

2.các nv làm cho tổng tài sản và tổng nguồn vốn thay đổi như thế nào ?

Cả nhà giúp em làm bài này với ạ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA