Mỗi tuần một chuyên đề

Mọi người ơi giúp em bài này với, em cảm ơn ạ

  • Thread starter 1823BXG
  • Ngày gửi
1823BXG

1823BXG

Sơ cấp
28/2/24
1
0
1
20
Doanh nghiệp A sản xuất thuốc lá trong kỳ tính thuế có các số liệu sau:

1. Nhập khẩu 1 xe ô tô 7 chỗ ngồi để phục vụ cho Ban giám đốc doanh nghiệp. Giá tính thuế nhập khẩu: 900.000.000 đồng/xe.

2. Mua 14.000 kg thuốc lá sợi, giá mua (chưa thuế GTGT): 70.000 đồng/kg

3. Xuất kho 12.000 kg thuốc lá sợi để sản xuất thuốc lá điếu, định mức 0,25 kg thuốc lá sợi/cây thuốc lá.

4. Tình hình tiêu thụ:

- Bán trong nước 20.000 cây thuốc lá, giá bán (chưa thuế GTGT): 105.000 đồng/cây.

- Ủy thác Xuất khẩu 10.000 cây, giá bán tại cửa khẩu xuất: 70.000 đồng/cây. Hoa hồng ủy thác đã thanh toán (chưa thuế GTGT): 10% giá trị hàng xuất. (Hàng xuất khẩu có tờ khai hải quan nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng).

- Xuất dùng 2.000 cây thuốc lá để tiếp khách, giá bán chưa thuế GTGT của thuốc lá Doanh nghiệp A cùng thời điểm: 105.000 đồng/cây.

- Bán cho cơ sở kinh doanh XNK để xuất khẩu theo hợp đồng 7.000 cây thuốc lá, giá bán (chưa thuế GTGT): 78.750 đồng/cây.

5. Thông tin khác:

- Doanh nghiệp A không có sản phẩm và nguyên liệu tồn kho đầu kỳ.

- Thuế suất thuế NK ô tô: 70%; Thuế suất thuế TTĐB của ô tô: 50%, của thuốc lá: 75%, Thuế suất thuế GTGT các sản phẩm trên: 10%

- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ khác mua vào phục vụ hoạt động kinh doanh trong kỳ 10.000.000 đồng, trong đó có một hóa đơn mua vào có giá mua chưa thuế GTGT: 40.000.000 đồng nhưng chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Yêu cầu:

1. Bổ sung thêm các thông tin để tối ưu số thuế GTGT, TTĐB doanh nghiệp phải nộp trong kỳ.

2. Xác định thuế GTGT, TTĐB doanh nghiệp phải nộp trong kỳ dựa trên các thông tin bổ sung nói trên.
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA