Mỗi tuần một chuyên đề

Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT

  • Thread starter vi ngot doi moi
  • Ngày gửi
V

vi ngot doi moi

Cao cấp
17/6/14
306
21
18
đường hà huy giáp ,q12
Các bạn cho mình hỏi thủ tục đặt in hóa đơn lần 2,bao gồm những gì ạ?lần đầu công ty mình đặt in theo phương pháp trực tiếp bây giờ theo phương pháp khấu trừ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nguyenduy2702

nguyenduy2702

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...
Các bạn cho mình hỏi thủ tục đặt in hóa đơn lần 2,bao gồm những gì ạ?lần đầu công ty mình đặt in theo phương pháp trực tiếp bây giờ theo phương pháp khấu trừ.

Bạn nghiên cứu kỹ điều 8 thông tư 39 là ra hết nha bạn.

Điều 8. Tạo hóa đơn đặt in

1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:

a) Tổ chức kinh doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

b) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế hướng dẫn tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư này được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

c) Cục Thuế tạo hóa đơn đặt in để bán và cấp cho các đối tượng hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông tư này.

2. Hóa đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn phải có các tiêu thức đảm bảo khi lập hóa đơn có đầy đủ nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in tự quyết định mẫu hóa đơn đặt in.

Tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.

Đối với hóa đơn do Cục Thuế đặt in, tên Cục Thuế được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

3. In hóa đơn đặt in

a) Hóa đơn đặt in được in theo hợp đồng giữa tổ chức kinh doanh hoặc Cục Thuế với tổ chức nhận in hóa đơn đủ điều kiện tại điểm a khoản 4 Điều này.

b) Hợp đồng in hóa đơn được thể hiện bằng văn bản theo quy định của Luật Dân sự. Hợp đồng ghi cụ thể loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hóa đơn đặt in (số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), kèm theo hóa đơn mẫu, thông báo của cơ quan thuế về việc chuyển sang sử dụng hóa đơn đặt in của doanh nghiệp.

c) Trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, phải có quyết định in hóa đơn của thủ trưởng đơn vị. Quyết định in phải đảm bảo các nội dung quy định như loại hóa đơn, mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hóa đơn đặt in (số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), kèm theo hóa đơn mẫu.

4. Điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn

a) Điều kiện

Tổ chức nhận in hóa đơn phải là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in (bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm).

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất kinh doanh như doanh nghiệp, có giấy phép hoạt động ngành in, có máy móc thiết bị ngành in thì được nhận in hóa đơn đặt in của các tổ chức.

b) Trách nhiệm

- In hóa đơn theo đúng hợp đồng in đã ký, không được giao lại toàn bộ hoặc bất kỳ khâu nào trong quá trình in hóa đơn cho tổ chức in khác thực hiện;

- Quản lý, bảo quản các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in theo thỏa thuận với tổ chức đặt in hóa đơn. Trường hợp muốn sử dụng các bản phim, bản kẽm để in cho các lần sau thì phải niêm phong lưu giữ các bản phim, bản kẽm;

- Hủy hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in theo thỏa thuận với tổ chức, cá nhân đặt in;

- Thanh lý hợp đồng in với tổ chức đặt in hóa đơn;

- Lập báo cáo về việc nhận in hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nội dung báo cáo thể hiện: tên, mã số thuế, địa chỉ tổ chức đặt in; loại, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số lượng hóa đơn đã in (từ số … đến số) cho từng tổ chức (mẫu số 3.7 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn được lập và gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quý, báo cáo Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

Trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn ngừng hoạt động in hóa đơn thì kỳ báo cáo in hóa đơn cuối cùng bắt đầu từ đầu kỳ báo cáo cuối đến thời điểm tổ chức nhận in ngừng hoạt động in hóa đơn, thời hạn nộp báo cáo về việc nhận in hóa đơn chậm nhất là ngày 20 tháng sau của tháng ngừng hoạt động in hóa đơn.

Trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc có hoạt động in hóa đơn sau khi ngừng hoạt động in thì thời gian báo cáo về việc nhận in hóa đơn đầu tiên tính từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bắt đầu lại hoạt động in đến hết quý tùy theo thời điểm bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động in.

Cơ quan thuế nhận báo cáo và đưa các dữ liệu lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo.
 
D

Djnh Nguyen

Guest
13/11/14
7
0
1
35
các bạn cho mình hỏi là cty mình mới thành lập, đã có thông báo được đặt in hoá đơn vậy bây giờ mình có cần đem hoá đơn mẫu cho cục thuế kiểm tra trước khi đặt in hay ko?
 
congchua4a

congchua4a

Cao cấp
5/3/14
226
38
28
Vĩnh Long
các bạn cho mình hỏi là cty mình mới thành lập, đã có thông báo được đặt in hoá đơn vậy bây giờ mình có cần đem hoá đơn mẫu cho cục thuế kiểm tra trước khi đặt in hay ko?
Bạn liên hệ với nhà in để đặt in, in xong thì làm thông báo phát hành gửi kèm hóa đơn mẫu, không cần gửi trước đâu bạn nhé! 5 ngày sau khi thông báo phát hành bạn sẽ được sử dụng.
 
  • Like
Reactions: Djnh Nguyen
P

Phạm Hòa 1111

Guest
11/5/15
7
0
1
30
Cho em hỏi với ạ! Công ty em mới thành lập, em đang làm mẫu 3.14 đề nghị sử dụng HĐ GTGT đặt in. Cho em hỏi là cơ quan Thuế (Phường Quang Trung) có xuống doanh nghiệp kiểm tra không ạ. Nếu kiểm tra thì cần chuẩn bị những gì ạ.
Em cảm ơn trước ạ, em đang bị bối rối quá ạ, anh chị nào có kinh nghiệm có thể cho em sđt để em trao đổi trực tiếp không ạ.
 
P

Phạm Hòa 1111

Guest
11/5/15
7
0
1
30
Mình ở Hà Nội
 
Cannon_ars

Cannon_ars

Trung cấp
13/4/15
100
20
18
Cho em hỏi với ạ! Công ty em mới thành lập, em đang làm mẫu 3.14 đề nghị sử dụng HĐ GTGT đặt in. Cho em hỏi là cơ quan Thuế (Phường Quang Trung) có xuống doanh nghiệp kiểm tra không ạ. Nếu kiểm tra thì cần chuẩn bị những gì ạ.
Em cảm ơn trước ạ, em đang bị bối rối quá ạ, anh chị nào có kinh nghiệm có thể cho em sđt để em trao đổi trực tiếp không ạ.


- Kể từ ngày 1/1/2015 Theo Công văn 767/TCT-CS giới thiệu nội dung của Thông tư 26/2015/TT-BTC :
b) Điều 6, Điều 8: Bổ sung hướng dẫn sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in.

Khi Cán bộ thuế sẽ đến kiếm tra trụ sở chính, cần chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau:
- Đã treo biển doanh nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính;
- Có Văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ trụ sở chính của công ty là hợp pháp (Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng mượn nhà Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Giám đốc công ty)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký mẫu dấu, Dấu tròn
- Có bàn ghế, sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh công ty có hoạt động
- Có hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc Cung cấp dịch vụ chứng tỏ công ty đã hoạt động và có nhu cầu xuất hoá đơn cho khách hàng.
 
  • Like
Reactions: Phạm Hòa 1111
P

Phạm Hòa 1111

Guest
11/5/15
7
0
1
30
Bên em không có hợp đồng thuê nhà và chưa treo biển công ty ạ. Em thuộc Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Không biết thuế Quận Đống Đa có xuống kiểm tra không ạ?
 
Cannon_ars

Cannon_ars

Trung cấp
13/4/15
100
20
18
Bên em không có hợp đồng thuê nhà và chưa treo biển công ty ạ. Em thuộc Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Không biết thuế Quận Đống Đa có xuống kiểm tra không ạ?


Xuống hay không thì mình chịu nhưng tốt nhất là bạn cứ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Dù gì cũng tốt cho công ty bạn mà. :D
 
  • Like
Reactions: Phạm Hòa 1111
mkhank4

mkhank4

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
3/5/13
259
82
28
35
cantho
11215187_768130139966727_4069187203482179972_n.jpg
 
V

Vũ Thị Kim Oanh

Cao cấp
10/4/07
400
30
28
Hưng Yên
đến 90% là thuế sẽ xuống kiểm tra. vì cần phải có biên bản xác minh địa điểm mới được đặt in hóa đơn mà
 
  • Like
Reactions: Cannon_ars
C

cong141

Guest
3/7/15
3
1
3
40
inhoadonnhanhhcm.com
Trên bước đường phát triển, công ty in hóa đơn Phương Nam luôn luôn cố gắng làm hài lòng các đối tác và khách hàng với những tiêu chí : Uy tín là số 1 - Chuyên nghiệp nhất -Hiệu quả cao - Thời gian nhanh nhất. Đó là lý do công ty Phương Nam luôn có được sự tin cậy và yêu mến của các đối tác , khách hàng. Công ty Phương Nam đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực hoạt động. Hiện nay công ty của chúng tôi đã và đang ngày một mở rông thị trường ra khắp các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam .
 
hungkt2014

hungkt2014

Guest
5/6/14
48
18
8
Hà Nội
ANh cho em hỏi: Như vậy bây giờ nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng + phụ lục mẫu hóa đơn thì có cần in thông báo +mẫu hóa đơn+ hợp đồng đặt in đem lên bộ phận ấn chỉ không ạ?
 
W

WendyPhuong

Guest
29/5/17
1
0
1
34
Anh chị cho em hỏi Cty em sản xuất giầy thể thao sau đó xuất khẩu không bán ở bán ở thị trường trong nước, thế có cần phải đặt in hóa đơn không ạ? Nếu không cần sau này xuất khẩu không có hóa đơn thì làm thế nào ạ??
 
Kaspersky

Kaspersky

Love Love Love
16/7/12
773
138
43
www.thuthuatexcel.com
@WendyPhuong Hàng hóa xuất khẩu bữa nay không xài hóa đơn GTGT nữa bạn nhé, bạn sẽ dùng Commercial Invocie để khai thuế nhé.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA