Ngoai tệ

  • Thread starter Vi Anh 112
  • Ngày gửi
V

Vi Anh 112

Sơ cấp
14/10/14
4
0
1
30
anh chị cho e hỏi công ty e đối tác nước ngoài họ trả tiền đô sau khi mình bán ngoại tệ mình phải hạch toán như thế nào để làm bảng cân đối giống với số dư cuối kỳ của ngân hàng.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK