Mỗi tuần một chuyên đề

Chi phí thưởng, lương

  • Thread starter Thu24092014
  • Ngày gửi
T

Thu24092014

Guest
25/9/14
1
0
1
41
Dear Cac anhchi,
Công ty (A)của em hiện đang công tác là công ty TNHH được góp vốn bởi 2 tổ chức kinh doanh : 1 là công ty Việt Nam, 1 là công ty nước ngoài, và có phát sinh sự việc như sau:
- Trong cuộc họp HĐTV vào tháng 1 năm 2013 về việc báo báo TC năm 2012. Nội dung cuộc họp có điều: “ HĐTV có đồng ý tăng lương cho toàn thể công ty (từ tháng 1/2013) nhưng đối với BGĐ thì treo lại và nếu tình hình SXKD năm 2013 mà đạt so với kế hoạch đề ra thì BGĐ sẽ được tăng lương truy lãnh”.
- Sau đó trong cuộc họp BCTC năm 2013 vào tháng 3/2014, kết quả trong năm 2013 BGĐ cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đề ra nên HĐTV quyết định :
+ Tăng lương cho BGĐ : 5 triệu/người kể từ ngày 01/01/2013.
+ Trích thưởng cho BGĐ: 4.000 usd
+ Đồng thời quyết định trích thưởng cho thành viên góp vốn phía nước ngoài 3.000usd vì lý do đã hổ trợ giúp đỡ cho công ty tăng năng suất sản phẩm năm 2013. (Công ty (A) là công ty sản xuất thuốc nông dược vi sinh theo công nghệ lên men, nhờ vào sự hổ trợ phía nước ngoài nên đã có được con giống tốt nên hiệu suất lên men cao, điều này làm tăng sản lượng sản phẩm trong sản xuất dẫn đến giảm giá thành sản xuất và tăng lợi nhuận).
ð Như vậy các chi phí phát sinh mà HĐTV quyết định do có liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2013, thì Công ty A có được hạch toán vào chi phí hợp lý năm 2014 không? Và có cần điều chỉnh tờ khai thuế TNDN năm 2013 không? Nếu không được thì cách giải quyê trường hợp phát sinh này như thế nào?. Và khoảng tiền 3.000usd phía nước ngoài được hưởng có phải chịu thuế TNDN nhà thầu không?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA