Công ty Tâm An dịch vụ kế toán chuyên nhiệp

  • Thread starter HaiTam
  • Ngày gửi
Giới thiệu dịch vụ kế toán và đại lý thuế của công ty Tâm An. Dịch vụ kế toán và đại lý thuế hợp pháp, chuyên nghiệp và tin cậy.

Dịch vụ kế toán

Công ty chúng tôi có đủ nhân lực có chứng chỉ hành nghề kế toán và đã được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (theo ủy quyền của Bộ Tài Chính) xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định hiện hành.

Xem thêm: Công ty Tâm An đăng ký hành nghề kế toán năm 2014

Dịch vụ đại lý thuế
Công ty chúng tôi có đủ nhân lực có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Công ty chúng tôi đã đăng ký và đã được cơ quan quản lý xác nhận công ty đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Công văn số 05/XN-CT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Cục Thuế TP.HCM.

Xem thêm: Danh sách Đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về Thuế. Công ty Tâm An số thứ tự 22 trong danh sách đại lý thuế TP.HCM.

Dịch vụ của chúng tôi chuyên nghiệp, hợp pháp và tin cậy


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẾ TÂM AN
196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: 08.66837342 - 0985 881 339
Website: www.tamantax.com.vn

Nội dung dịch vụ kế toán
Căn cứ Điều 55 của Luật Kế toán, công ty dịch vụ kế toán được thực hiện các dịch vụ kế toán sau đây:
1. Làm kế toán;
2. Làm kế toán trưởng;
3. Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán;
4. Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán;
5. Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán;
6. Tư vấn tài chính;
7. Kê khai thuế;
8. Các dịch vụ khác về kế toán theo quy định của pháp luật.

Quy định pháp luật về công ty dịch vụ kế toán
Từ khi Luật kế toán ra đời thì dịch vụ kế toán được quy định cụ thể trong luật và trở thành ngành dịch vụ có điều kiện. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán phải có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Theo quy định của Luật kế toán (điều 55) thì tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán (chúng tôi gọi tắt là công ty kế toán) phải thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán theo quy định pháp luật. Người quản lý công ty kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Công ty kế toán được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật với một trong ba hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Để thành lập công ty kế toán phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề kế toán, trong đó có một trong những người quản lý công ty kế toán phải có chứng chỉ hành nghề kế toán,

Doanh nghiệp được ký hợp đồng với công ty kế toán để thuê làm kế toán hoặc thuê làm kế toán trưởng.
 
Sửa lần cuối:
NDTT2008

NDTT2008

Guest
11/7/11
25
4
8
47
Hồ Chí Minh
Chào bạn!
Mình có phần mềm có thể làm cho nhiều đơn vị. Bạn có nhu cầu hơp tác ko?

Thái - 0973 881 934
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA