Trợ giúp giùm mình...!!

  • Thread starter duyphuongstellar
  • Ngày gửi
D

duyphuongstellar

Guest
5/6/14
7
1
3
30
TPHCM
Sản phẩm C bao gồm: nhập kho 4000 sp; dở dang 200 sp mức độ hoàn thành tương đương 75%
SDĐK: NVL TT: 10.2 trđ; NCTT: 2.2 trđ; CP SXC: 5.5 trđ. Phát sinh trong kỳ
1. N 152:220 (0.022 * 10000)

N 133: 22

C 112: 121

C 111: 121

2. N 622 C: 40

N 622 D: 24

N 627: 12

N 642: 16

C 334: 92

3. N 622 C: 9.6 (40 * 24%)

N 622 D: 5.76 (24 * 24%)

N 627: 2.88 (12 * 24%)

N 642: 3.84 (16 * 24%)

N 334: 9.66 (92 * 10,5%)

C 338: 31.74

4. N 621 C: 240 (0.02 *12000)

N 621 D: 170 (0.02 * 3000 + 0.022 * 5000)

C 152: 410

5. N 627: 3

C 111:

6. N 627: 34.32

N 642: 15.68

C 214: 50

7. N 627: 1.2

N 642: 2

N 133: 0.32 (0.12 + 0.2)

C 334: 3.52

8. N 627: 4.8

N 642: 2

C 112: 6.8
** Cả nhà hướng dẫn giúp mình tính CPSX DDCK SP C đánh giá theo phương pháp ƯLSPHTTĐ (ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA