Mỗi tuần một chuyên đề

Xin chào các anh/ chị! mình có 01 bài toán khó xử lý về excel

  • Thread starter daovanphuc
  • Ngày gửi
D

daovanphuc

Guest
Bài toán ở đây là: mình đã có số liệu tồn kho đầu kỳ, mình có dữ liệu xuất kho theo ngày trong tháng. công việc ở đây là mình cấn trừ hàng tồn đầu kỳ theo chi tiết xuất nhưng theo chủng loại về giá và đơn vị tính để có thể biết Mã hàng nào đã được cấn trừ hoặc có thể còn hoặc có thể hết rồi thì nếu còn nhưng Mã hàng bán khác nhau thì không còn được lấy mà hàng cũ mà phải chuyển qua lấy mà hàng khác. Bạn hãy xem chi tiết phai đính kèm/BH va cantru/cột M nhé!
Nếu có thể được, tôi xin cảm ơn!
 

Đính kèm

  • CANTRU TON KHO.2014.xls
    1.7 MB · Lượt xem: 129
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA