Theo dõi doanh thu chi phí và kết quả lãi lỗ công trình

  • Thread starter chudinhxinh
  • Ngày gửi
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Yêu cầu công việc của một kế toán nội bộ chi phí xây dựng công trình:
-Kế toán xây dựng phải phải tập hợp chi phí cho từng công trình: nguyên vật liệu, nhân công, các chi phí máy thi công, sản xuất chung, quản lý khác của từng công trình…để biết chính xác chi phí giá thành lãi lỗ thực tế của công trình xây dựng

-Vật tư xuất dùng : phải theo và áp cho đúng công trình đó không áp và dưa lẫn lộn giữa các công trình

-Theo dõi chi phí nhân công chi tiết của công trình đó, bảng chấm công, bảng lương các phiếu tạm ứng và những chi phí liên quan đến công trình

-Theo dõi số tiền tạm ứng của chủ đầu tư, số tiền còn phải thu của chủ đầu tư


Báo cáo lãi lỗ nội bộ các công trình xây dựng:

-http://www.mediafire.com/view/9b97kz9m39spdw4/MAU_THEO_DOI_DOANH_THU_CHI_PHI_02.xlsx
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA