Mỗi tuần một chuyên đề

Hóa đơn GTGT >20tr

  • Thread starter m2nd1401
  • Ngày gửi
M

m2nd1401

Guest
22/9/09
53
1
8
dong ngac,tu liem,ha noi
Chào cả nhà!
Mình có thắc mắc muốn được cả nhà tư vấn với. Theo quy định thì từ 2014 nếu Hóa đơn GTGT >20tr chưa thanh toán qua ngân hàng sẽ không đc khấu trừ VAT đầu vào và không đc tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN. Vậy những Hóa đơn từ 2013 đổ về trước nếu đã kê khai nhưng chưa thanh toán qua ngân hàng thì có bị loại khi xác định chi phí đc trừ khi xác định thuế TNDN?
Mong cả nhà đóng góp ý kiến nhé!
 
  • Like
Reactions: eTax
Khóa học Quản trị dòng tiền
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
+ Về thuế GTGT:

NGHỊ ĐỊNH Số: 209/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG


Chương 3.
KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ

Điều 9. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vàog) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.i) Đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
+Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng, nhưng mua nhiều lần trong cùng ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.


Điều 12. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế các Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 và số 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

=> Theo luật trên kể từ ngày 1/1/2014 tất cả chứng từ hóa đơn đầu vào ko giới hạn kê khai nếu doanh nghiệp phát hiện thiếu sót trong quá trình kê khai thì được phép kê khai bổ sung bất kỳ khi nào miễn trước thời gian cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra tại doanh nghiệp, bãi bỏ cấm vận quá 06 tháng thì ko được kê khai theo: Thông tư 06/2012/TT-BTC thay thế thông tư 129/2008/TT-BTC về thuế GTGT


+ Về thuế TNDN:

Theo ý kiến của mình như sau:
-Hiến pháp: là cao nhất "cưỡng bức thực hiện" trong phạm vi cả nước. Các VBPL khác không được trái với Hiến pháp hiện hành.- Luật: Luật không được trái với Hiến pháp.
- Nghị định (hướng dẫn luật, chính phủ ban hành)
- Thông tư (hướng dẫn nghị định, thuộc cấp bộ, bộ trưởng ký ban hành)Căn cứ vào điều trên:

Căn cứ 01:

LUẬT Luật số: 32/2013/QH13 Hà Nội, ngày19tháng6năm2013

SỬAĐỔI,BỔSUNGMỘTSỐ ĐIỀU CỦALUẬTTHUẾ THUNHẬPDOANHNGHIỆP

Điều9.Cáckhoảnchiđượctrừvàkhôngđượctrừkhixácđịnhthu nhập chịu thuế

b)Khoảnchicóđủhoáđơn,chứngtừtheoquyđịnhcủaphápluật.Đối vớihoáđơnmuahànghoá,dịchvụtừnglầncógiátrịtừ haimươitriệuđồngtrở lênphảicóchứngtừthanhtoánkhôngdùngtiềnmặt,trừcáctrườnghợpkhông bắtbuộcphảicóchứngtừthanhtoánkhôngdùngtiềnmặttheoquyđịnhcủa phápluật.

Điều 2

1.Luậtnàycóhiệulựcthihànhtừngày01tháng01năm2014,trừquy địnhtạikhoản2Điềunày.


Căn cứ 02:

NGHỊ ĐỊNH Số: 218/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt,

-Thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu đồng để mua hàng hóa dịch vụ sẽ không được tính vào chi phí trước thuế TNDN

-Trước năm 2014, đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu đồng thì không được khấu trừ VAT đầu vào nhưng vẫn được coi là chi phí hợp lệ. Từ năm 2014, tình hình đã khác ...


-Theo quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 thì trường hợp doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu đồng cho việc mua hàng hóa, dịch vụ thì sẽ không được coi là chi phí hợp lệ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (đồng thời không được khấu trừ VAT đầu vào theo quy định hiện hành về thuế giá trị gia tăng). Theo điều 9 của Nghị định này, các khoản chi bằng tiền mặt để mua hàng hóa dịch vụ dưới đây được coi là hợp lệ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 20 triệu;

- Hàng hóa, dịch vụ được lập bảng kê theo quy định về hóa đơn chứng từ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định nàyCăn cứ 03:

THÔNG TƯ Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá ừị gia tăng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối vói phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).

Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 08 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuê thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi.

=> Theo luật trên kể từ ngày 1/1/2014 tất cả chứng từ hóa đơn đầu vào Có giá trị > 20.000.000 thì phải thanh tóan qua ngân hàng thì mới được khấu trừ thuế đồng thời mới được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

-Thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu đồng để mua hàng hóa dịch vụ sẽ không được tính vào chi phí trước thuế TNDN

-Trước năm 2014, đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu đồng thì không được khấu trừ VAT đầu vào nhưng vẫn được coi là chi phí hợp lệ. Từ năm 2014, tình hình đã khác ...
 
T

trangttd

Guest
15/10/09
25
2
8
39
Hai phong
Vậy bạn cho mình hỏi :
- Nếu xuất 2 hóa đơn trong cùng 1 ngày có tổng trên 20tr thì có dc tính vào cf hợp lý của DN ko a
 
M

m2nd1401

Guest
22/9/09
53
1
8
dong ngac,tu liem,ha noi
Cảm ơn bạn Chudinhxinh về các trích dẫn, thực ra là các quy định đó mình cũng đã đọc rồi nhưng vẫn đang thắc mắc. Trước năm 2014, đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu đồng thì không được khấu trừ VAT đầu vào nhưng vẫn được coi là chi phí hợp lệ-Điều này là quá rõ ràng.Nhưng mình muốn hỏi số Hóa đơn đó đến 2014 vẫn chưa thanh toán thì có bị loại khỏi chi phí thuế TNDN năm 2014 không?
 
M

m2nd1401

Guest
22/9/09
53
1
8
dong ngac,tu liem,ha noi
Hai Hóa đơn cùng 1 ngày trên 20tr thì áp dụng như quy định đối với 1 Hóa đơn trên 20tr bạn trangttd à
 
H

HUYNH NGOC VINH

Sơ cấp
11/9/09
47
23
8
43
156 Nguyen Phi Khanh,TP.HCM
Cảm ơn bạn Chudinhxinh về các trích dẫn, thực ra là các quy định đó mình cũng đã đọc rồi nhưng vẫn đang thắc mắc. Trước năm 2014, đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mà thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu đồng thì không được khấu trừ VAT đầu vào nhưng vẫn được coi là chi phí hợp lệ-Điều này là quá rõ ràng.Nhưng mình muốn hỏi số Hóa đơn đó đến 2014 vẫn chưa thanh toán thì có bị loại khỏi chi phí thuế TNDN năm 2014 không?
Chào bạn,
Về vấn đề này,Vinh có ý kiến như sau: theo quy định về thuế TNDN chỉ nói rằng hoá đơn phát sinh có giá thanh toán từ 20tr trở lên khi thanh toán phải thanh toán không dùng tiền mặt, không nêu thời điểm phát sinh hoá đơn. Có nghĩa là: hoá đơn phát sinh năm 2013 trở về trước, nếu đến năm 2014 mới thanh toán và thanh toán không dùng tiền mặt sẽ được đưa vào chi phí được trừ. Bạn chú ý thêm:
1/ Giá thanh toán là giá đã bao gồm VAT và từ 20tr trở lên, không phải trên 20tr
2/ Thanh toán không dùng tiền mặt không có nghĩa là thanh toán qua ngân hàng.
 
  • Like
Reactions: m2nd1401

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA