Mỗi tuần một chuyên đề

Hợp đồng môi giới

  • Thread starter hoalantim82872425
  • Ngày gửi
H

hoalantim82872425

Guest
15/10/14
2
1
3
Các mem ai có mẫu hợp đồng môi giới giữa cá nhân và cty ko?cho mình với.Tks all
 
  • Like
Reactions: eTax
Khóa học Quản trị dòng tiền
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,751
970
113
TP.Hồ Chí Minh
Qui định về thủ tục, chứng từ chi hoa hồng môi giới, chênh lệch và cách tính:

1. Đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân hoạt động môi giới chuyên nghiệp có:

- Đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề thì việc chi hoa hồng môi giới phải căn cứ vào

- Hợp đồng giữa Công ty với các tổ chức, cá nhân nói trên.

Khi kết thúc hoạt động môi giới hai bên phải tiến hành thanh lý hợp đồng, bên môi giới phải cung cấp cho Công ty hóa đơn, chứng từ thu tiền (nếu trả bằng tiền mặt dưới 20 triệu đồng/1hóa đơn/ngày) hoặc chứng từ chuyển khoản qua ngân hàng theo đúng qui định hiện hành của Bộ Tài chính và luật quản lý thuế.

Ngoài ra còn có:

- Chứng từ chứng minh khách hàng của bên môi giới đã thanh toán cho khách sạn (Phiếu thu tiền, ủy nhiệm chi bên Mua, hoặc các chứng từ sao kê và giấy báo có của khách sạn…)


2. Đối với cá nhân hoạt động môi giới không chuyên nghiệp, có tính chất tự phát, không thường xuyên, không có tư cách pháp nhân, hoặc đối với các khoản chi:

- Giấy đề xuất của bộ phận phong ban trước khi cung cấp dịch vụ

- Khi kết thúc hoạt động môi giới, dịch vụ hai bên phải tiến hành lập:

- Giấy xác nhận kết thúc hoạt động môi giới

- Bảng kê dịch vụ phát sinh và đã hoàn thành

- Các chứng từ chứng minh khách hàng của bên môi giới thanh toán cho khách sạn (để xác nhận kết thúc công nợ với khách hàng)

- Giấy đề nghị thanh toán

- Giấy biên nhận tiền theo mẫu của Công ty (trường hợp bên cung cấp hoạt động môi giới không trực tiếp ký nhận vào phiếu chi tiền của Công ty).

4. Đối với cá nhân phải khấu trừ 10% trước khi thanh toán tiền chi hoa hồng môi giới

5. Các mẫu Hợp đồng; Thanh lý hợp đồng; Giấy xác nhận cung cấp hoạt động môi giới; Giấy xác nhận kết thúc hoạt động môi giới, được qui định tại các phụ lục kèm theo Quy chế này.

6. Chứng từ chi: Chứng từ chi phí hoa hồng môi giới phải đảm bảo đủ các yếu tố của chứng từ chi theo qui định của chế độ kế toán và quy chế tài chính của Công ty hiện hành.

Cụ thể gồm:

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng; hoặc giấy xác nhận cung cấp hoạt động môi giới; giấy xác nhận kết thúc hoạt động môi giới;

- Bản sao y giấy đăng ký kinh doanh, hoặc giấy phép hành nghề, hoặc chứng minh nhân dân của bên môi giới;

- Hóa đơn của Bộ Tài chính, phiếu thu tiền của bên môi giới nếu là pháp nhân;

- Giấy đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, phiếu chi, phiếu thu thuế thu nhập cá nhân có chữ ký của bên trực tiếp được hưởng. Trường hợp không thể có chữ ký của người trực tiếp được hưởng thì trên phiếu chi phải ghi rõ tên, địa chỉ, số CMND, mã số thuế thuế thu nhập cá nhân của người đó và chữ ký của người trực tiếp nhận tiền kèm biên nhận hoặc giấy ủy quyền nhận tiền của người được hưởng.

- Đính kèm hợp đồng, Thanh lý hợp đồng, hoặc bảng tính toán giá trị gia tăng của Công ty với đối tác do môi giới đem lại.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA