Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

  • Thread starter Thao Minh KT
  • Ngày gửi
T

Thao Minh KT

Guest
4/11/14
17
5
3
39
Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Theo đó, Thông tư 151 có những điểm mới sau:

I. Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC)
1. Quy định mới về phần trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định
2. Bổ sung khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
3. Thay đổi về thu nhập chịu thuế
4. Tăng thời gian được miễn thuế đối với thu nhập từ “hợp đồng công nghệ” và “sản phẩm công nghệ mới”
5. Nội dung mới về thu nhập miễn thuế
6. Bổ sung quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới
7. Quy định mới về địa bàn có địa bàn kinh tế xã hội thuận lợi
8. Hướng dẫn trường hợp bị ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết với WTO
II. Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi Thông tư 219/2014/TT-BTC)
9. Dịch vụ cấp tín dụng không chịu thuế
10. Sửa đổi khoản 3 điều 14
11. Sửa đổi điểm c khoản 3 điều 15
III. Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi Thông tư 111/2013/TT-BTC)
12. Sửa đổi tiết đ.1 điểm đ khoản 2 điều 2
13. Sửa đổi tiết c.2 điểm c khoản 2 điều 26
14. Bổ sung tiết c.6 và điểm c khoản 2 điều 26
15. Trường hợp không thu thuế đối với nhận chuyển nhượng bất động sản
IV. Luật quản lý thuế (sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC)
17. Sửa đổi điểm đ khoản 1 điều 10

18. Sửa đổi điểm b khoản 2 điều 11
19. Sửa đổi điều 12
22. Sửa đổi tiết a.3, điểm a, khoản 1 Điều 16
23. Sửa đổi Khoản 2, Điều 23
24. Sửa đổi điểm a và điểm d Khoản 1, điểm c Khoản 2 Điều 31
Thông tư này có hiệu lực từ 15/11/2014.

Xem chi tiết Thông tư 151/2014/TT-BTC.
Link tải và xem: Tài liệu hướng dẫn chi tiết về Nghị định 91/2014 và Công văn 4716/TCT-CS
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: eTax
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA