Hướng dẫn khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 7211/CTTPHCM-TTHTC ngày 9/6/2023 của Cục Thuế TP. HCM về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Công văn hướng dẫn xác định người nộp thuế, hồ sơ khai thuế, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023.

Theo đó, lưu ý, người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 1 Thông tư 153/2011/TT-BTC .

Trường hợp là đất chưa được cấp sổ đỏ thì người đang sử dụng đất chịu trách nhiệm nộp thuế.

Nếu là đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư thì người được giao đất, cho thuê đất chịu trách nhiệm nộp thuế.

Nếu người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì trách nhiệm nộp thuế được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận về người nộp thuế thì người có quyền sử dụng đất phải nộp thuế.

Trường hợp đất đã được cấp sổ đỏ nhưng còn đang tranh chấp thì trước khi tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người nộp thuế.

Nếu có nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì người nộp thuế là người đại diện hợp pháp của những người đồng quyền sử dụng thửa đất đó.

Nếu người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới thì pháp nhân mới là người nộp thuế.

Trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán, cho thuê thì người nộp thuế là người được giao, cho thuê đất. Nếu đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân khác thì người nhận chuyển nhượng phải nộp thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA