Về hồ sơ hủy hóa đơn

  • Thread starter cugay123
  • Ngày gửi
C

cugay123

Guest
6/11/14
2
0
1
28
Chi nhánh công ty mua hóa đơn nhưng sau đó bên thuế lại đồng ý cho chi nhánh áp dụng phương pháp khấu trừ. Hiện tại bên công ty phải hủy hóa đơn. Ai biết thủ tục hủy hóa đơn thực tế như nào chỉ em với ạ. Với lại số hóa đơn mà chuyển ra ngoài rồi thì có phải thu lại không ạ?Em cảm ơn ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Green0410

Green0410

Cao cấp
17/5/08
597
89
28
TpHCM
d) Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

- Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

- Biên bản hủy hóa đơn;

- Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.
 
C

cugay123

Guest
6/11/14
2
0
1
28
Em cảm ơn Green0410 ạ.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA