Tổng hợp văn bản về thuế xuất nhập khẩu

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,313
1,120
113
HCM
www.famaconsulting.vn
A/ VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

A1/Luật thuế xuất khẩu nhập khẩu SỐ 107/2016/QH13

Trích yếu: Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày ban hành: 06/04/2016
Ngày hiệu lực: 01/09/2016

Tải văn bản: Tại đây

A2/ Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 (công văn số 12166/BTC-TCHQ)
Ngày ban hành: 31/08/2016
Tải công văn:
A3/ Thông tư 38/2015/TT-BTC
Trích yếu:
Thông tư này quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Ngày ban hành: 25/03/2015
Ngày hiệu lực: 01/04/2015
Tải thông tư: Tại đây

A4/ Nghị định 122/2016/NĐ-CP
Trích yếu
: Nghị định này ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Ngày ban hành: Ngày 01/09/2016
Ngày hiệu lực: Ngày 01/09/2016
Tải Nghị định: Tại đây

A5/ Quyết định 36/2016/QĐ-TTg
Trích yếu:
Quyết định này quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
Ngày ban hành: 01/09/2016
Ngày hiệu lực: 01/09/2016
Tải Nghị định: Tại đây

A6/Nghị định 129/2016/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Ban hành kèm theo là Biểu thuế nhập khẩu đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (biểu thuế ATIGA)

Ngày ban hành: 01/09/2016
Ngày hiệu lực: 01/09/2016
Tải: Nghị định

A7/Nghị định 125/2016/NĐ-CP

Trích yếu:
Ban hành kèm theo Nghị định này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam – Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019(thuế suất VJEPA).
Ngày ban hành: 01/09/2016
Ngày hiệu lực: 01/09/2016
Tải Nghị định: Tại đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
  • Like
Reactions: ThanhDataxnk
Trang tin Webketoan
Lặng Yên

Lặng Yên

Cao cấp
24/9/14
5,457
1,501
113
30
Quận Tân Bình
A8/Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Trích yếu
: Nghị định này quy định về:
– Đối tượng chịu thuế;
– Áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
– Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Ngày ban hành: 01/09/2016
Ngày hiệu lực: 01/09/2016
Tải Nghị định: http://www.webketoan.vn/nghi-dinh-moi-quy-dinh-chi-tiet-luat-thue-xuat-khau-nhap-khau.html
 

Xem nhiều