Ai giúp em làm bt này với !!

  • Thread starter shuenovia
  • Ngày gửi
S

shuenovia

Guest
24/11/14
1
0
1
32
Một công ty cổ phần trong ngành thép nghiên cứu số liệu tư năm 1990 đến 1997, công ty thấy có mối tương quan ổn định giữa một số tài sản và nguồn vốn so với doanh thu như sau:
Tài sản cố định thuần: 20%
Tài sản lưu động: 50%
Các khỏan phải trả: 5%
Nợ tích lũy: 5%
Doanh lợi tiêu thụ hàng năm của công ty là 2%
Doanh thu trong năm 1997 là 9 tỷ đồng.

a) Công ty ước tính doanh thu tăng bình quân 600 triệu đồng mỗi năm. Nếu đạt được kế họach này thì vào cuối giai đọan 5 năm tới nhu cầu TSLĐ và nhu cầu vốn của công ty là bao nhiêu và các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu đó. Giả sử rằng các tài sản có quan hệ trực tiếp với doanh thu là không đổi, vốn thiếu được tài trợ từ thương phiếu, công ty không chi trả cổ tức và sau 5 năm thì TSCĐ của công ty sẽ thay đổi và dự kiến vẫn giữ nguyên tỷ lệ so với doanh thu.

b) Lập bảng cân đối kế toán cuối năm 2002. Có nhận xét gì về thay đổi trên bảng
CĐKT.

Biết rằng
2014ed784fce-78e6-4901-94bf-ed4301aa5c04.png
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA