Mỗi tuần một chuyên đề

Chuẩn hóa các thủ tục chứng từ trong công tác quản lý chi tiêu tại dn và thanh quyết toán chi phí sx

  • Thread starter raito79
  • Ngày gửi
R

raito79

Guest
15/10/09
6
1
3
34
hcm
PHẦN I: CHUẨN HÓA CÁC THỦ TỤC CHỨNG TỪ VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ NVL, CCDC VÀ HÀNG HÓA TRONG THANH KIỂM TRA QUYẾT TOÁN THUẾ 2014

1/ Trong đợt thanh kiểm tra vào Quí IV-2014 vừa qua tại Cty A, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh kiểm tra chi tiết các khoản mục hàng tồn kho (chi phí NVL, CCDC và hàng hóa) thông qua các hóa đơn, chứng từ của DN. Đoàn thanh tra đã phát hiện rất nhiều sai phạm về quản lý chi phí hàng tồn kho thông qua PP thanh kiểm tra các thủ tục chứng từ tại DN này và đã phát hiện sai phạm về giá bán, giá mua của vật tư, HH. Đặc biệt thông qua việc kiểm tra định mức vật tư, Đoàn thanh tra phát hiện DN có nhiều gian lận để tăng chi phí khống và đã yêu cầu DN giải trình chi tiết nhưng GĐ và kế toán đã không chứng minh được tính khách quan của định mức đưa vào phục vụ cho hoạt động SXKD nên đã xuất toán và tiến hành xử phạt hàng tỷ đồng tiền thuế GTGT và thuế TNDN.
Vậy DN cần phải có những thủ tục chứng từ như thế nào khi bị kiểm tra hàng tồn kho năm 2014?
a/ Các chứng từ cần có khi bị kiểm tra? Cách xây dựng hệ thống chứng từ để chuẩn hóa công tác quản lý chi phí về NVL, CCDC, HH như thế nào đáp ứng được yêu cầu thanh kiểm tra tài chính và quyết toán thuế với các cơ quan Nhà nước năm 2014?
-
-
b/ Đối với vật tư, hàng hóa, DV nhà nước quản lý giá thì thủ tục chứng từ như thế nào để quản lý giá bán và giá mua theo yêu cầu của các Đoàn thanh tra?
* Bên bán (Nhà nước quản lý giá bán)?:
-
-
* Bên mua (Nhà nước quản lý giá mua): Thủ tục chứng như thế nào?
-
-
c/ Đối với giá thị trường thì thủ tục chứng từ như thế nào để DN đáp ứng yêu cầu thanh tra?
-
-
d/ Tại sao trong thanh kiểm tra định mức NVL các Đoàn thanh tra lại phát hiện ra nhiều sai phạm về quản lý chi phí ở các DN dẫn đến bị xử phạt nặng về thuế? Vậy việc xây dựng định mức tiêu hao vật tư gồm các chứng từ gì? Các thủ tục chứng từ để chuẩn hóa đối với định mức NVL phục vụ cho hoạt động SX tại DN là như thế nào năm 2014?
-
-

2/ Cơ sở pháp lý (chính sách pháp luật) mà các Đoàn thanh kiểm tra áp dụng trong công tác thanh kiểm tra NVL, CCDC và HH như thế nào năm 2014?
-
-
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA