Chuyên kế toán trưởng điều hành

 • Thread starter shopchacnich
 • Ngày gửi
S

shopchacnich

Guest
26/8/12
0
0
1
36
ho chi minh
Dịch Vụ Kế Toán Trưởng

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán, người chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp.

Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất (có lợi cho doanh nghiệp mà vẫn hợp pháp). Kế toán trưởng luôn đứng dưới, làm việc dưới quyền Giám đốc Tài chính

Kế toán trưởng phụ trách tất cả các nhân viên kế toán như kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết.

Trong trường hợp không bố trí người làm Kế toán trưởng, doanh nghiệp phải ký hợp đồng với công ty dịch vụ kế toán để thuê làm kế toán, thuê làm kế toán truởng theo quy định của pháp luật.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG XỬ LÝ CÁC CÔNG VIỆC NHƯ SAU:

Tùy từng đối tượng doanh nghiệp, công việc và mục đích của dịch vụ kế toán trưởng, yêu cầu của doanh nghiệp đối với dịch vụ kế toán trưởng mà nội dung công việc kế toán trưởng tại mỗi doanh nghiệp sẽ khác nhau.

Để doanh nghiệp có cái nhìn bao quát về công việc kế toán trưởng, D.V.K.T.N mô tả các công việc chính mà kế toán trưởng phải thực hiện như sau:

 • Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp;
 • Bổ nhiệm là kế toán trưởng của doanh nghiệp;
 • Phân công công việc cho nhân viên của phòng kế toán;
 • Đào tạo nhân viên của phòng kế toán;
 • Hướng dẫn nhân viên kế toán thực hiện công việc kế toán;
 • Kiểm soát, kiểm tra lại tất cả các hồ sơ, chứng từ kế toán;
 • Kiểm tra lại việc hạch toán, ghi sổ kế toán;
 • Kiểm tra các báo cáo thuế mà nhân viên kế toán đã thực hiện;
 • Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính;
 • Kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán thuế;
 • Tư vấn các quy định về thuế cho lãnh đạo doanh nghiệp;
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế;
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với công ty kiểm toán;
 • Làm việc với ngân hàng để huy động vốn;
 • Thực hiện lập dự án đầu tư;
 • Tư vấn đầu tư;
 • Xây dựng phương án kinh doanh;
 • Phân tích tài chính;
 • Phân tích, đánh giá hiệu quản hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn thực hiện các thủ tục về đăng ký lao động, BHXH, BHYT cho doanh nghiệp.
PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG:

Phí dịch vụ kế toán trưởng sẽ phụ thuộc vào các nội dung sau :

 • Công việc mà dịch vụ kế toán trưởng sẽ phải thực hiện;
 • Quy mô của doanh nghiệp;
 • Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Thời hạn làm dịch vụ kế toán trưởng.
Dịch vụ kế toán trưởng chắc chắn sẽ mang lại cho quý doanh nghiệp nhiều tiện ích. Dịch vụ kế toán trưởng giải quyết được bài toán giữa chi phí và nhân sự của quý doanh nghiệp.


Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán trưởng, xin liên hệ tại đây : dich vu ke toan
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA