Tiền lương Giám đốc Công ty TNHH MTV

  • Thread starter nguyentranghd-gialoc
  • Ngày gửi
N

nguyentranghd-gialoc

Guest
24/11/14
163
8
18
33
em có một thắc mắc mong nhận được giúp đỡ:
công ty em thuộc công ty TNHH MTV, giám đốc đồng thời là chủ doanh nghiệp(có tham gia trực tiếp vào quá trình sản suất), vậy các khoản tiền lương, BH, có đc tính là chi phí hợp lý khi QT thuế TNDN k a?
Em thấy chị kế toán trc, khi hạch toán tiền lương cho giám đốc k đưa vào 642, mà cho vào tk 811, hạch toán như vậy có đúng k a?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thetho

Dịch vụ kiểm toán - Kế toán - Tư vấn thuế.
21/11/08
12
4
3
TP. Hồ Chí Minh
em có một thắc mắc mong nhận được giúp đỡ:
công ty em thuộc công ty TNHH MTV, giám đốc đồng thời là chủ doanh nghiệp(có tham gia trực tiếp vào quá trình sản suất), vậy các khoản tiền lương, BH, có đc tính là chi phí hợp lý khi QT thuế TNDN k a?
Em thấy chị kế toán trc, khi hạch toán tiền lương cho giám đốc k đưa vào 642, mà cho vào tk 811, hạch toán như vậy có đúng k a?
Theo Điều 6, khoản 2.5. d thông tư số 78/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn về thuế TNDN: "
d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh".
--> Ở đây tiền lương của đối Chủ DNTN, chủ cty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ) là chi phí không được trừ (kể cả có tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hay không);

Về cách hạch toán thì lương nhân viên quản lý thì hạch toán TK 642, khi tính thuế TNDN thì loại ra. Bạn xem cách hạch toán từng tài khoản theo Quyết định số 15/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 nhé.
 
L

lechina

Guest
12/12/12
2
0
1
32
binh thuan
Vấn đề này đã có một số chủ đề thảo luận rồi đó bạn nguyentranghd-gialoc .

Hiện nay thì đã có công văn 4568/TCT-TNCN ngày 16/10/2014 trả lời của tổng cục thuế về tiền lương này, bạn lên mạng tham khảo công văn này nhé, có thể được trừ đó bạn.
 
S

spotlight0211

Guest
15/6/13
2
1
3
Da Nang
BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 4568/TCT-TNCNV/v: Chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2916/CT-TTHT ngày 25/7/2014 của Cục thuế tỉnh Nam Định về chính sách thuế đối với công ty TNHH một thành viên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

Tại Điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao cho chủ sở hữu công ty là giám đốc trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các khoản thu nhập trên được coi là tiền lương và phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 
  • Like
Reactions: mytthom
M

mytthom

Guest
14/11/14
16
4
3
40
Vậy là được tính vào chi phí hợp lý ( tiền lương) nhưng không được khấu trừ khi tính thuế TNDN
 
M

maitran8733

Guest
4/4/08
30
1
8
da nang
Tốt nhất là loại ngay từ đầu ko tính lương cho giám đốc lluôn .
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,748
970
113
TP.Hồ Chí Minh
+Công văn trên giốn con dao hai lưỡi :

- Chỉ nói được đưa vào chi phí doanh nghiệp nhưng ko nói là được đưa vào chi phí hợp lý được trừ khi quyết toán thuế TNDN

- Về mặt kế toán thì chi phí lương này vẫn là chi phí doanh nghiệp nhưng là chi phí kế toán còn với thuế thì lại khác không chấp nhận và bị xuất toán (nên cơ quan thuế trả lời nước đôi ko nói rỗ ràng hoặc công văn của người hỏi không rõ ràng cụ thể nên mới xảy ra tình trạng này)
- Tốt nhất nên loại ngay từ đầu
- Nếu chót đưa vào thì tham khảo hướng dẫn sau: khi làm quyết toán thuế tndn
Trường hợp 02: Quyết toán thuế TNDN tiền lương giám đốc Công ty TNHH 1TV và DNTN

+Phần tiền lương không được đưa vào chi phí hợp lý theo luật thuế TNDN:
-Căn cứ 01:


NGHỊ ĐỊNH Số: 218/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

m) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ), thù lao trả cho thành viên sáng lập doanh nghiệp mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán chi khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; các khoản chi tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty. Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện (là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định, không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế). Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải ghi giảm chi phí của năm sau;


-Căn cứ 02:


THÔNG TƯ Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.+Trong năm doanh nghiệp có đưa lương của giám đốc vào bảng lương chấm công và tham gia bảo hiểm và các khoản trích theo lương (do giám đốc muốn đóng bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN nên bắt kế toán đưa vào bảng lương, kế toán đã hướng dẫn cho giám đốc theo luật bị xuất toán không được đưa vào chi phí hợp lý và khuyên nên chuyển sang dạng bảo hiểm tự nguyện ….nhưng giám đốc không chịu và chỉ thị kế toán phải làm ….và kế toán đã tuân theo lệnh cấp trên đưa vào danh sách bảng lương)

Chi phí lương được kế toán tổng hợp như sau

-Tiền lương phải trả bộ phận quản lý: Nợ 6421/ có 334=8.680.000 x 12=104.160.000

-Các khoản trích theo lương phải trả: công ty không tham gia công đoàn do < 10 người

Nợ 6421=880.000x12=10.560.000

Có 3383=7200.000x12=8.640.000

Có 3384=120.000x12=1.440.000

Có 3389=40.000x12=480.000-Tổng cộng chi phí lương giám đốc này cả năm = 104.160.000+10.560.000=114.720.000


Quyết toán thuế năm 2014:

Bước 01: kế toán tổng hợp lên bảng kết quả kinh doanh được số liệu như sauBước 02: xác định chi phí thuế TNDN hiện hành 8211

-Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN năm trên phần mềm HTKK

- Điền đầy đủ các thông tin và số liệu vào phụ lục: PHỤ LỤC 03-1A:KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH


Ta được kết quả lợi nhuận trước thuế TNDN theo kế toán là 730.000.000 đ ở chỉ tiêu [19] : Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18])

Bước 03: xác định chi phí không hợp lý hợp lệ

Nhập giá trị tiền lương tổng hợp bị xuất toàn này vào Mục [B4] của tờ khai quyết tóa năm làm tăng doanh thu tính thuế TNDN

- Đến đây ta xác định được chi phí thuế TNDN năm 2014
-Tại ngày 31/12/2014 trên nhật ký chung ta hoạch toán nghiệp vụ thuế TNDN năm


-Chi phí thuế TNDN năm 2014

Nợ TK 8211/ Có TK 3334=168.944.000 đ

Bước 04: Nhập chi phí thuế TNDN vào bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính năm 2014 chỉ tiêu [51] : Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành


 
  • Like
Reactions: ldv
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
em có một thắc mắc mong nhận được giúp đỡ:
công ty em thuộc công ty TNHH MTV, giám đốc đồng thời là chủ doanh nghiệp(có tham gia trực tiếp vào quá trình sản suất), vậy các khoản tiền lương, BH, có đc tính là chi phí hợp lý khi QT thuế TNDN k a?
Em thấy chị kế toán trc, khi hạch toán tiền lương cho giám đốc k đưa vào 642, mà cho vào tk 811, hạch toán như vậy có đúng k a?
Em xem qua, TT78/2014/TT-BTC và công văn mới nhất 727/TCT -CS ngày 03/03/2015 để biết thêm
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA