Dịch vụ đại lý thuế, kế toán FAMA

 • Thread starter Thanh Nam
 • Ngày gửi
206fq4vpay5o0f9.jpg

Dịch vụ kế toán - Dịch vụ Thuế - Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Website: Công ty FAMA

Liên hệ: 0913 833 357


Sự quan tâm của Doanh nghiệp


 • Chủ doanh nghiệp không chắc chắn doanh nghiệp của mình có tuân thủ với các quy định hiện hành hay không.
 • Chi phí cho việc tuân thủ của doanh nghiệp đang vượt ngoài tầm kiểm soát.
 • Các quy định dự thảo có thể làm mất lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Nghĩa vụ và quyền lợi của người nộp thuế.
Năng lực của chúng tôi

Thanh Nam Ltd hiểu rằng vấn đề thuế là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp. Do đó chúng tôi luôn ưu tiên đến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm, Thanh Nam Ltd đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác kỹ thuật chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp.
Thanh Nam Ltd luôn trợ giúp các khách hàng lập kế hoạch thuế một cách hiệu quả nhằm đạt đến mục tiêu kinh doanh đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm thiểu tác động về thuế đối với các hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ thuế của chúng tôi


 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế.
 • Quản lý rủi ro về thuế.
 • Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói.
 • Hỗ trợ quyết toán thuế.
 • Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ.
 • Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập.
 • Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài.
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế.
 • Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế.
 • Lập kế hoạch chiến lược về thuế.
 • Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính.
 • Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán.
 • Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế.
yfpeparmburd2s1.jpg
 
Sửa lần cuối:
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Dịch vụ của kế toán chúng tôi

 • Tổng hợp và lập các báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị
 • Soát xét báo cáo tài chính
 • Xem xét các phần hành kế toán
 • Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán
 • Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Cung cấp nhân viên kế toán và Kế toán trưởng
 • Tư vấn hệ thống kế toán tính giá thành
 • Tư vấn hệ thống kế toán
 • Cung cấp dịch vụ lập sổ sách kế toán
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Dịch vụ thuế của chúng tôi

 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế.
 • Quản lý rủi ro về thuế.
 • Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói.
 • Hỗ trợ quyết toán thuế.
 • Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ.
 • Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập.
 • Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài.
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế.
 • Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế.
 • Lập kế hoạch chiến lược về thuế.
 • Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính.
 • Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán.
 • Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Dịch vụ thuế của chúng tôi

 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế.
 • Quản lý rủi ro về thuế.
 • Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói.
 • Hỗ trợ quyết toán thuế.
 • Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ.
 • Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập.
 • Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài.
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế.
 • Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế.
 • Lập kế hoạch chiến lược về thuế.
 • Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính.
 • Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán.
 • Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế.
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Dịch vụ thuế của chúng tôi

 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế.
 • Quản lý rủi ro về thuế.
 • Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói.
 • Hỗ trợ quyết toán thuế.
 • Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ.
 • Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập.
 • Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài.
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế.
 • Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế.
 • Lập kế hoạch chiến lược về thuế.
 • Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính.
 • Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán.
 • Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế.

  yfpeparmburd2s1.jpg
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA