Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán

 • Thread starter hazi
 • Ngày gửi
o0o alone o0o

o0o alone o0o

Guest
29/12/12
71
7
8
HCM
Như tiêu đề : Personnel expenses in % of revenues
Đây là chỉ tiêu trong PL mà e chưa rõ lắm,
Nhờ anh chị khai sáng giúp em.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tranphuongthuy_2211

User đã bị cấm truy cập
1/4/16
5
1
3
31
Một số từ vựng tiếng anh chuyên ngành CNTT –phần 1
 1. Association : kết hợp
 2. Alternate method : phím tắt
 3. Alphabet : bảng chữ cái
 4. And in turn : và rồi
 5. Ascending : đi lên, tăng dần lên
 6. Advanced : tiến tiến, tiến bộ, cao cấp
 7. Append : gắn vào
 8. Audience : khán giả
 9. Assistance : sự giúp đỡ
 10. Aligned : sắp xếp Animation : hoạt ảnh, hoạt hình
 11. Appropriate : thích hợp, tương thích
 12. Aspire : khao khát
 13. Achieve : thành công, đạt được
 14. According : tỉ lệ
 15. Authorized : ủy quyền cho phép
 16. Attachment : phần kèm theo, đính kèm
 17. Against : chống lại
nguồn:Antoree
 
Sửa lần cuối:
 • Like
Reactions: Phương Dung Bùi
P

Phương Dung Bùi

Guest
4/4/16
13
2
3
31
làm từ vựng về kế toán đi bạn
 
T

tranphuongthuy_2211

User đã bị cấm truy cập
1/4/16
5
1
3
31
^^ bạn cứ theo dõi nhé, mình tìm đc nguồn bài chất lượng lắm, sẽ share vs mng trên đây
 
P

Phương Dung Bùi

Guest
4/4/16
13
2
3
31
cảm ơn bạn
 
P

Phương Dung Bùi

Guest
4/4/16
13
2
3
31
Để có một bài báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN hoàn chỉnh, chúng ta phải cần lưu ý rất nhiều điều. Hôm nay, cô sẽ nói về 5 lưu ý cần kiểm tra trước khi lên báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN

Một số vấn đề cần kiểm tra trước khi lên báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN


Để làm báo cáo tài chính quyết toán đúng, khâu kiểm tra rất quan trọng, nếu số liệu sai thì báo cáo coi như bỏ đi, vì vậy các bạn cần lưu ý kiểm tra trước khi lên báo cáo tài chính, quyết toán thuế một số vấn đề sau:

1. Nguồn tiền mặt
: Thường các chủ DN bỏ tiền tùi để mua hàng, trả chi phí nhưng không có giấy tờ gì nên quỹ thiếu hụt --> hợp đồng mượn tiền của Sếp để bù đắp vào.

2. Tiền ngân hàng : Có bao nhiêu tài khoản ngân hàng thì nhớ lấy bấy nhiêu sổ phu về để đối chiếu, kể cả các tài khoản không có phát sinh.

3. Thuế GTGT khấu trừ: Kiểm trả xem số dư ở chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT tháng 12 hoặc quý 04 so với số dư ở TK 1331 như thế nào?
- Thông thường nếu hóa đơn tháng/ quý nào khai tháng/quý đó thì kết quả nó bằng nhau
- Ngược lại hóa đơn mua vào khai không đúng tháng/quý --> số dư nợ TK 1331 sẽ lớn hơn hoặc bằng số dư ở chỉ tiêu 43

4. Công nợ phải thu phải trả: Làm biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả cho đến hết 31/12

5. Tiền tạm ứng : kiểm tra đồi chiếu để hoàn ứng nếu ứng mà chưa xài hết.

bao-cao-tai-chinh-1.jpg

Some issues need to be checked before completing the financial statements, corporate income tax settlement

To make financial settlement reports correctly, checks are very important, if the wrong data is reported regarded as leaving, so you should test prior to completing the financial statements, a tax settlement the following issues:

1. Cash Source: Often employers pay their own money to purchase, pay for espense, but undocumented fund shortage -> Boss loan contract to compensate.

2. Bank Money: How many bank accounts, then remember to take bank book for comparison, including the account does not have arisen.

3. VAT deduction: Check your 43 indicators balance on December or quarter 4 VAT declarations compared to the balance in the account in 1331 look like?
- Normally if the month / quarter invoice declared monthly / quarterly results then it equally
- In contrast to the input invoice incorrectly month / quarter -> Account 1331 the balance will be greater than or equal to the balance on 43 indicators

4. Pay debts: Make records collated debt receivable and payable until the end 31st December

5. Advance payment: check and compare to reimbursement if it has not used up.

Bài viết được tổng hợp từ kinh nghiệm dạy và học của Giáo viênTiếng Anh chuyên ngành Kế Toán của Antoree - cô Phương Dung.
Nguồn: Antoree​
 
P

Phương Dung Bùi

Guest
4/4/16
13
2
3
31
Ở phần 1, chúng ta đã biết về 5 vấn đề cần kiểm tra trước khi lên báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN gồm: Nguồn tiền mặt, Tiền ngân hàng, Thuế GTGT khấu trừ, Công nợ phải thu phải trả, Tiền tạm ứng. Phần 2 chúng ta sẽ được học về 5 điều cần lưu ý tiếp theo

6. Hàng tồn kho:
- Kiểm tra hàng nhập đã ok chưa?- Xuất hàng đã tính giá xuất kho chưa?
- Tuyệt đối không để xuất quá số lượng hàng tồn kho hiện có.
- Lập dự phòng gì không?

7. Phân bổ chi phí trả trước:
- Đã phân bổ chưa?
- Loại chi phí nào hợp lý? chi phí nào không hợp lý?ư

8. Tài sản cố định:
- Đã khấu hao chưa?
- Chi phí khấu hao nào hợp lý? chi phí nào chưa hợp lý?

9. Thuế phải nộp: Lên thuế xin tình hình thuế năm để về đối chiếu cho nhanh
- Thuế môn bài? hạch toán chi phí và đóng tiền chưa?
- Thuế GTGT? Căn cứ khai báo, chứng từ nộp thuế và hạch toán để xem đúng chưa?
- Thuế TNCN? Thuế TNCN nhớ làm quyết toán năm để có số chính xác khi lên BCTC.
- Thuế TNDN? Thuế TNDN lưu ý các bút toán Nợ 8211 Có 3334, Nợ 3334 Có 8211 khi có phát sinh nộp hằng quý, cuối năm
- Thuế khác?

10. Lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, thuế TNCN
- Hạch toán lương chưa?
- đã trích các khoản theo lương chưa?
- đối chiếu với cơ quan bảo hiểm đã ok chưa?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Inventories:
- Check the imported goods be ok not? – Price export warehouse yet?
- Absolutely not to publish the number of existing inventory.
- Make anything backup?

7. Allocation of prepaid expenses:
- Already allocated yet?
- Any reasonable cost type? Unreasonable costs?

8. Fixed assets:
- Has or not depreciated?
- Depreciation reasonable? unreasonable costs

9. Payable taxes: to go up tax office require the last year tax situation for quick reference
- Excise? accounting cost and pay it?
- VAT? Pursuant to the declaration, tax payment receipts and account properly or not?
- PIT? Remember doing PIT finalization the exact number on the financial statements.
- CIT? CIT is noted the entry Debit 8211 Credit 3334, Debit 3334 Credit 8211 arises when paid happen quarterly, year-end
- Other Tax?

10. Wages, social insurance, health care, unemployment insurance, labor union fee, PIT
- Accounting for paying salary?
- Have criticized the salary account yet?
- Reconciliation with the insurance agency was ok yet?

Bài viết được tổng hợp từ kinh nghiệm dạy và học của Giáo viên Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán của Antoree - cô Phương Dung.
Nguồn: Antoree
 
P

Phương Dung Bùi

Guest
4/4/16
13
2
3
31
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2016 bao gồm những gì: Chứng từ, hóa đơn,....

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2016

Theo điều 15 TT 219/2013/TT-BTC quy định từ ngày 01/01/2014: Điều kiện Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào chi tiết như sau.

1. Chứng từ, hóa đơn:
Hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lệ.

2. Hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng:
Phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (tức phải chuyển khoản bên mua sang bên bán qua tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với CQT)
- Đối với dịc vụ, hàng hóa mua trả chậm, trả góp có trị giá trên 20 triệu đồng, doanh nghiệp căn cứ vào hợp đòng, hóa đơn GTGT và chứng từ thanh toán qua ngân hàng để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê mua vào.
- Nếu tời hạn thanh toán trên hợp đồng trước 31/12:
+ Trường hợp chưa đến hạn thanh toán mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì doanh nghiệp vẫn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
+ Trườn hợp đến hạn thanh toán nhưng không có chứng từ thanh toán thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Doanh nghiệp phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ giá trị hàng hóa không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
+ Khi thanh toán qua ngân àng thì kê khai điều chỉnh tăng.
VD: Năm 2016, Kế toán thuế Apec có các hóa đơn GTGT mua hàng theo hợp đồng trả chậm như sau:
- Hóa đơn GTGT mua hàng hóa 03/2016, hạn thanh toán 20/00/2016.
- Hóa đơn GTGT mua hàng hóa 03/2016, hạn thanh toán 20/10/2016.
- Hóa đơn GTGT mua hàng hóa 03/2016, hạn thanh toán 20/11/2016.
- Hóa đơn GTGT mua hàng hóa 03/2016, hạn thanh toán 20/12/2016.
Kế toán thuế Apec đã kê khai khấu trừ thuế GTGT khnhận được hóa đơn GTGT mua hàng.
- Nhưng thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc đến ngày 31/12/2016, kê toán thuế Apec vẫn chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì trong kỳ kê khai thuế tháng 12/2016 , công ty kê khai điều chỉnh giảm cho 4 hóa đơn GTGT mua hàng hóa trên.
- Khi thanh toán thì Kế toán thuế Apec kê khai điều chỉnh tăng.

3. Các trường hợp khác:
- Trường hợp mua xe ô tô dưới 9 chỗ mà không phải doanh nghiệp vận tải, du lịch có trị giá trên 1,6 tỷ đồng: thì chỉ được khấu trừ thuế GTGT phần 1,6 tỷ đồng trở xuóng mà phần dư ra không được khấu trừ.
- Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng 01 ngày có tổng giá trên 20 triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Bên cung cấp là bên nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.
- Đối với hóa đơn có thu phí, lệ phí: Chi phí kê khai phần chịu thuế, phần phí, lệ phí không chịu thuế thì phải loại bỏ phần tiền đó ra.
Những trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khấu trừ thuế GTGT gồm:
- Dịch vụ, hàng hóa mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như mượn tiền, vay
- Dịch vụ, hàng hóa mua vào theo phương thức bù trừ giữa giá trị dịch vụ, hàng hóa mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra.
- Dịch vụ, hàng hóa mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ 03 thanh toán qua ngân hàng.

tieng-anh-giao-tiep-van-phong-antoree.2.jpg


Conditions for deduction VAT input in 2016

According to Article 15 Circular 219/2013/TT-BTC dated 01/01/2014 defined: Conditions deduction VAT input details as follows.

1. Receipts, invoices:
VAT invoices are lawful and valid.

2. Invoices worth over 20 million VND:
Must have proof of payment via bank (ie the buyer must transfer to the sellers via account registered or notified with Tax Department)
- For services and goods purchased by deferred or installment payments with a value of over 20 million, now based on the contract, VAT invoices and payment vouchers via banks to declare and deduct VAT input, specify the duration of payment to the notes on the buying list.
- If the contract maturity before 31/12:
+ In case of undue payment that no payment vouchers via banks, enterprises may still declare deduction VAT input.
+ In case of maturity but no payment vouchers are non-deductible VAT input. Enterprises must declare the decrease of VAT input was deductible value of goods without payment vouchers via banks.
+ When paid through bank declaration revised up .
For example: in 2016, the Apec Tax Accountant with the VAT invoice purchase deferred payment under the contract are as follows:
- Purchase of goods VAT invoice 03/2016, maturity 09/20/2016.
- Purchase of goods VAT invoice 03/2016, maturity 10/20/2016.
- Purchase of goods VAT invoice 03/2016, maturity 20/11/2016.
- Purchase of goods VAT invoice 03/2016, maturity 12/20/2016.
Apec Tax accounting declared VAT invoice deduction purchase.
- But the time of payment under the contract or to the date of 12/31/2016, Apec Tax Accounting still have no payment vouchers via banks, the tax declaration period 12/2016, the company revised down declaration 4 VAT invoices for goods purchased on above.
- When paying the Apec tax accounting adjusted declaration.

3. The other cases:
- For the purchase of automobiles under 9 place without transport enterprises, tourism worth over 1.6 billion VND: the VAT is deducted only part of 1.6 billion or less that balances not deductible.
- For the purchase of goods and services valued at less than 20 million VND but bought several times in the last 01 days with a total value of over 20 million VND, the tax credit is only for cases where there is evidence of payment via banks. Parties providing the taxpayer's tax code, directly declare and pay VAT.
- For a fee bill, fee: Cost declare taxable portion, part of charges and fees are not taxable, they must remove that money out.
Cases of non-cash payment of VAT deductions include:
- Services and goods purchased by the method of clearing the debt as a loan
- Services and goods purchased by clearing between the value of services and goods purchased with the value of goods and services sold.
- Services and goods purchased are paid through the 03 party authorized bank payments.

Bài viết được tổng hợp từ kinh nghiệm dạy và học của Giáo viên Tiếng Anh chuyên ngành Kế Toán của Antoree - cô Phương Dung.

Nguồn: Blog Antoree​
 
T

Thu Hà 2511

Guest
8/4/16
1
0
1
35
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
H

hue100194

Guest
28/4/16
1
0
1
30
anh chị dịch giúp em với ạ!
 
O

oddpc

Guest
14/5/15
7
1
3
38
Chào cac a/c.Em muốn hỏi progress billing nghĩa là gì. Theo như em tìm hiểu thì có định nghĩa như sau:

"Progress billings are a series of invoices prepared at different stages in the process of a major project, in order to seek payment for the percentage of work that has been completed so far. Progress billing will show the original contract amount, any changes to that amount, how much has been paid to date, what percentage of the job has been completed to date, what payment is currently due and the total amount remaining to be paid by the project's completion. Progress billing is common in the construction industry."

vậy progress billing sẽ là Hóa đơn đỏ xuất cho 1 phần công trình, hay chỉ là invoice trắng?Mong chỉ giáo của các anh,chị
 
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,621
618
113
The Capital
Chào cac a/c.Em muốn hỏi progress billing nghĩa là gì. Theo như em tìm hiểu thì có định nghĩa như sau:

"Progress billings are a series of invoices prepared at different stages in the process of a major project, in order to seek payment for the percentage of work that has been completed so far. Progress billing will show the original contract amount, any changes to that amount, how much has been paid to date, what percentage of the job has been completed to date, what payment is currently due and the total amount remaining to be paid by the project's completion. Progress billing is common in the construction industry."

vậy progress billing sẽ là Hóa đơn đỏ xuất cho 1 phần công trình, hay chỉ là invoice trắng?Mong chỉ giáo của các anh,chị

Progress billings hiểu nôm na chính là hóa đơn tiến độ, xuất cho từng phần công trình theo kế hoạch hợp đồng xây dựng
 
 • Like
Reactions: oddpc
N

nguyenhoai02

Guest
25/1/16
3
0
1
32
7 Điều Chú Ý Để Có Bài Dịch Thuật Tốt

dich-vu-dich-thuat-tot.jpg

Tất nhiên là không thể có câu trả lời cụ thể nào về việc xác định bản dịch là tốt hay xấu. Theo khảo sát ý kiến khách hàng dùng dịch vụ dịch thuật tại idichthuat thì bản dịch thuật tốt là bản dịch có giá cả phải chăng và đáp ứng được mục đích của người cần nó.
Thêm nữa, cũng cần xem xét bản dịch đáp ứng được các yêu cầu chất lượng như: văn phong tốt, dễ đọc dễ hiểu tiết kiệm được thời gian kiểm duyệt của khách hàng nhằm để lại cho khách hàng ấn tượng tốt. Đó là một số yếu tố mà idichthuat khuyên bạn nên xem xét khi đánh giá chất lượng bản dịch. Đó cũng là các tiêu chuẩn mà dịch thuật viên cần phải để ý khi nhận các dự án dịch thuật tài liệu.
Một số điểm cần chú ý để có bài dịch thuật thực sự tốt:

 • Bản dịch cần sử dụng từ vựng thông dụng hay thuật ngữ khoa học? Trong tiếng Anh, một từ có vẻ như là thuật ngữ khoa học đôi lúc lại được dịch sang nghĩa khác với từ có nghĩa thông dụng. Ví dụ như có nên dùng từ “anomaly” trong khi từ “fault” có vẻ tự nhiên hơn. Có nên dịch thành “pulmonary disease” trong khi từ “lung disease” có vẻ dễ hiểu với số đại đa số người nghe hơn.
 • Bản dịch cần sử dụng những từ ngữ dễ hiểu và phải là từ thích hợp nhất? Bản dịch thực sự đề cập đến “social insertion”, trong khi “social integration” được dùng phổ biến hơn. Cần đề cập đến “eventual problems” – vấn đề thực sự hay chỉ là “potential issues” – phát sinh có thể xảy ra. Hoặc là có nên dùng “administrative situation” trong khi “administrative status” được sử dụng phổ biến hơn.
 • Loại cấu trúc từ ngữ nào được sử dụng phổ biến hơn? Chẳng hạn như tiếng Anh sử dụng cụm từ “remotely-accessible device” để chỉ thiết bị được điều khiển từ xa trong khi những ngôn ngữ khác sử dụng cụm từ có vẻ diển giải nhiều hơn “device that is accessible remotely” hoặc “device that allows remote access” để chỉ thiết bị được điều khiển từ xa. Việc này cần được hiểu rõ để bài dịch tài liệu văn bản hoặc dịch phim, dịch videoclip có độ phù hợp cao đến khán giả.
dich-thuat-tot.jpg

 • Tương tự như vậy, cụm từ “of”, “for” được dùng phổ biến trong khi tiếng Anh sử dụng cụm ghép thay thế, ví dụ như “strategy of/for sales” được dùng phổ biến hơn là “sales strategy”.
 • Mạo từ xác định ("the", "a", "your"…) có được sử dụng đúng như bản chất của nó trong các thuật ngữ tiếng Anh hay không?Cụm từ “saw an increased productivity” được dùng phổ biến hơn cụm từ “saw increased productivity”. Càng khó khăn hơn khi cụm từ như “the terms and the conditions”, “the towns and the cities” được dùng phổ biến hơn là “the terms and conditions”, “the towns and cities” đối với các loại ngôn ngữ không cho phép dùng chung mạo từ cho 2 danh từ như tiếng Pháp, trong khi đó việc lặp lại mạo từ “the” 2 lần là điều bất thường trong tiếng Anh.
 • Liệu bản dịch có sử dụng phong cách thuần thuyết minh và hùng biện như tiếng Anh hay không? Chúng tôi đã từng thấy biển báo ở bảo tàng Pháp ghi rằng “the king will die in 1483”. Sẽ khó khăn hơn khi dịch các bản dịch có sử dụng các câu hỏi tu từ (điều này thường xuất hiện ở các ngôn ngữ dạng Tây Ban Nha, nó làm cho bản dịch của bạn có vẻ ngớ ngẩn). Khi dịch ra tiếng Anh, cần phải có quyết định chính xác, ví dụ như đối với văn bản mang tính trịnh trọng như hợp đồng thì nên sử dụng "don't", "can't" hay "do not", "cannot", "Who… to?" với "To who(m)…?", bạn cần biết phong cách viết nào thực sự gây ấn tượng tốt cho người đọc.
Và kinh nghiệm cuối cùng chúng tôi chia sẻ để có bài dịch thuật tốt thì bản dịch phải được định dạng (trình bày) đúng như bản gốc, phong cách viết phải đúng như bản chất và nội dung phải dễ đọc.


Nguồn bài viết: http://idichthuat.com/7-dieu-chu-y-de-co-bai-dich-thuat-tot/
 
K

kimsusan

Guest
1/6/16
1
0
1
31
INTRODUCTION TO ACCOUNTING
Accounting is one of the fastest growing fields in the modern buiness world. Every new store, school, restaurant or filling station – indeed; any new kind of enterprise – increases the demand for accountants.
Accounting frequently offers the qualified person excellent opportunities to move ahead quickly in today’s business world. Indeed, many of the heads of large corporations throughout the world have advanced to their positions from the accounting department. Starting salaries for people with accounting training are usually good, and for those who rise to the top of the profession, they are correspondingly high.
In addition, jods in accounting are only slightly affected by changes in business cycles or by seasonal variations in employment. The men and women in managment often have a background in accounting. They are usually familiar with the methodology of finance and the fundamentals of fiscal and business administration. Management relies on the expert knowledge and experiance of accountants to cope with the increasingly complex problems of taxes and cash.
Accounting is a basic and vital element in every modern business. It records the past growth or decline of the business. Careful analysis of these results and friends may suggest the ways in which the business may grow in the future. Expansion or reorganization should not be planned without the proper analysis of the accounting information; and new products and the campaign to advertise and sell them should not be launched without the help of accounting expertise.
Likely candidates for success in the field typically have an interest in business; they must be able to understandthe conditions that indicate business success or failure. Another prerequisite is mathematical ability. Once they have completed their education in accounting, many paths are open to them.
Earlier accounting procedures were simple in comparison with modern methods. The simple bookkeeping procedures of a hundred years ago have been replaced in many cases by the data – processing computer. The control of the fiscal affairs of an organization must be as scientific as possible in order to be effective.
 
V

vuha

Sơ cấp
23/7/07
6
0
1
Ha Noi
Nhờ các bạn dịch giúp mình các kinh nghiệm kế toán sau đây sang tiếng anh giúp mình nhé:

+ Kế toán công nợ:
- Hạch toán chi tiết, tổng hợp công nợ phải thu khách hàng, đối chiếu công nợ với khách hàng
- Lập báo cáo tổng hợp chi tiết công nợ theo nhóm khách hàng, khách hàng, tuổi nợ từ đó lên kế hoạch thu hồi nợ và đề xuất chính sách về thời hạn nợ, hạn mức tín dụng, lãi suất cho các khoản nợ quá hạn đối với từng khách hàng và nhóm khách hàng

Mình xin rất rất cảm ơn tất cả các bạn nhiệt tình giúp đỡ. Hic Các vị cứu tinh bận hết rồi sao?
 
Sửa lần cuối:
T

trienle

Guest
16/8/16
1
0
1
32
A going concern is a business that functions without the threat of liquidation for the foreseeable future, usually regarded as at least within 12 months. It implies for the business the basic declaration of intention to keep running its activities at least for the next year, which is a basic assumption to prepare financial statements considering the conceptual framework of the IFRS. Hence, the declaration of going concern means that the entity has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operations.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA