Gia công xuất nhập khẩu

  • Thread starter hongthuong
  • Ngày gửi
H

hongthuong

Sơ cấp
20/9/06
66
2
8
TPHCM
#1
CTY mình có làm việc với khách hàng Hàn Quốc lần đầu
Nội dung thỏa thuận như sau :
+ Bên HQ sẽ cung cấp một số chi tiết cơ khí và điện của dây chuyền SX giày (không tính tiền)
+ CTY mình SX một số chi tiết cơ khí khác cũng của dây chuyền này (tính tiền bằng USD)
+ Đồng thời CTY mình sẽ lắp ráp các bộ phận, chi tiết của khách hàng HQ cung cấp và của CTY mình SX thành dây chuyền SX giày hoàn chỉnh (tính tiền bằng USD)

Cho mình hỏi :
1/ CTY mình phải ký hợp đồng với khách hàng HQ theo hình thức nào?
- Gia công lắp ráp?
- Sản xuất hàng xuất khẩu?
2/ Khi nhập hàng của phía HQ cung cấp có phải chịu thuế NK ko?
Hồ sơ nhập hàng bao gồm những giấy tờ gì?
3/ Khi xuất hàng cho phía HQ có phải chịu thuế XK ko?
Hồ sơ xuất hàng bao gồm những giấy tờ gì?
4/ Hoá đơn (GTGT) khi xuất hàng ghi trị giá tiền hàng là :
- Giá trị chi tiết cơ khí mà CTY mình SX?
- Giá trị chi tiết cơ khí mà CTY mình SX + Giá trị gia công lắp ráp ?
- Giá trị của cả dây chuyền (trong đó có giá trị chi tiết do khách hàng HQ cung cấp) ?
5/ Thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn trong trường hợp này có phải là 0% ko?
__________
Rất mong các đồng nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực XNK giúp mình với.
Cám ơn rất nhiều !!!
 
vitconlonton

vitconlonton

Cao cấp
23/11/04
612
5
0
đâu đó ngoài webketoan
#2
CTY mình có làm việc với khách hàng Hàn Quốc lần đầu
Nội dung thỏa thuận như sau :
+ Bên HQ sẽ cung cấp một số chi tiết cơ khí và điện của dây chuyền SX giày (không tính tiền)
+ CTY mình SX một số chi tiết cơ khí khác cũng của dây chuyền này (tính tiền bằng USD)
+ Đồng thời CTY mình sẽ lắp ráp các bộ phận, chi tiết của khách hàng HQ cung cấp và của CTY mình SX thành dây chuyền SX giày hoàn chỉnh (tính tiền bằng USD)

Cho mình hỏi :
1/ CTY mình phải ký hợp đồng với khách hàng HQ theo hình thức nào?
- Gia công lắp ráp?
- Sản xuất hàng xuất khẩu?
2/ Khi nhập hàng của phía HQ cung cấp có phải chịu thuế NK ko?
Hồ sơ nhập hàng bao gồm những giấy tờ gì?
3/ Khi xuất hàng cho phía HQ có phải chịu thuế XK ko?
Hồ sơ xuất hàng bao gồm những giấy tờ gì?
4/ Hoá đơn (GTGT) khi xuất hàng ghi trị giá tiền hàng là :
- Giá trị chi tiết cơ khí mà CTY mình SX?
- Giá trị chi tiết cơ khí mà CTY mình SX + Giá trị gia công lắp ráp ?
- Giá trị của cả dây chuyền (trong đó có giá trị chi tiết do khách hàng HQ cung cấp) ?
5/ Thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn trong trường hợp này có phải là 0% ko?
__________
Rất mong các đồng nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực XNK giúp mình với.
Cám ơn rất nhiều !!!
Mình không biết rõ tỷ lệ giữa linh kiện bên HQ cung cấp cho cty bạn với linh kiện trong nước. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân mình thì đây là loại hình Gia Công nên bạn ký hợp đồng gia công lắp ráp với HQ vì gia công thì bên phía đặt gia công có thể gửi toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu vật tư gia công. Theo Chương VI - GIA CÔNG HÀNG HOÁ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI, Mục 1 - NHẬN GIA CÔNG CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI - Nghị định 12/2006 thì Hợp đồng Gia công gồm các phần sau:
Điều 30. Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương và có thể bao gồm các điều khoản sau:

a) Tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng và bên gia công trực tiếp;

b) Tên, số lượng sản phẩm gia công;

c) Giá gia công;

d) Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán;

đ) Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư sản xuất trong nước (nếu có) để gia công; định mức sử dụng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong gia công;

e) Danh mục và trị giá máy móc thiết bị cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho để phục vụ gia công (nếu có);

g) Biện pháp xử lý phế liệu, phế thải và nguyên tắc xử lý máy móc, thiết bị thuê mượn, nguyên liệu, phụ liệu vật tư dư thừa sau khi kết thức hợp đồng gia công.

h) Địa điểm và thời gian giao hàng;

i) Nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá;

k) Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.


Cũng theo điều 33 nghị định trên:
2. Đối với bên nhận gia công:

a) Được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tạm nhập khẩu theo định mức để thực hiện hợp đồng gia công; được miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm gia công.

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI
ĐẶT GIA CÔNG HÀNG HOÁ Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69 /2004/QĐ-BTC

ngày 24 tháng 08 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)I- Thủ tục tiếp nhận hợp đồng gia công:

1- Trách nhiệm của doanh nghiệp:

Trước khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên của hợp đồng gia công, doanh nghiệp phải nộp và xuất trình hồ sơ để cơ quan Hải quan làm thủ tục tiếp nhận hợp đồng.

Hồ sơ nộp và xuất trình bao gồm:

- Hợp đồng gia công và các phụ kiện kèm theo (nếu có): 02 bản chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư: 01 bản photocopy;

- Giấy chứng nhận đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu: 01 bản photocopy;

- Giấy phép của Bộ Thương mại hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu hàng hoá xuất khẩu để thực hiện hợp đồng gia công và sản phẩm gia công nhập khẩu thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành): nộp 01 bản photocopy; xuất trình bản chính.

- Văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành xác nhận công đoạn đặt gia công ở nước ngoài trong nước chưa thực hiện được hoặc chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng: nộp 01 bản photocopy, xuất trình bản chính.2- Nhiệm vụ của công chức Hải quan tiếp nhận hợp đồng gia công: thực hiện như mục I, phần 2 Quy định này.

II- Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu:

1- Hồ sơ hải quan như hồ sơ lô hàng xuất khẩu sản phẩm gia công; ngoài ra phải xuất trình thêm giấy phép của cơ quan có thẩm quyền (nếu nguyên liệu xuất khẩu thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, xuất khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành) để Hải quan trừ lùi.

2- Quy trình thủ tục hải quan thực hiện như Quy trình thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công quy định tại điểm 2, mục IV, phần 2 Quy định này. Khi kiểm hoá thay việc đối chiếu mẫu bằng việc lấy mẫu lưu nguyên liệu.III- Thủ tục nhập khẩu sản phẩm gia công:

1- Hồ sơ hải quan như loại hình nhập kinh doanh; tờ khai hải quan đăng ký theo loại hình nhập gia công.

2- Quy trình thủ tục hải quan thực hiện như Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán quy định tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003.

Khi khai hải quan, nếu sản phẩm gia công có sử dụng nguyên liệu mua từ nước ngoài thì doanh nghiệp phải khai rõ chủng loại, số lượng nguyên liệu mua tại nước ngoài tương ứng với lô hàng nhập khẩu để làm cơ sở cho việc tính thuế nhập khẩu.

Khi kiểm tra thực tế hàng hoá phải đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu lấy khi xuất khẩu với nguyên liệu cấu thành trên sản phẩm.

3- Chính sách thuế thực hiện theo qui định về thuế đối với sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài.

IV- Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh khoản, gồm:

- Bảng tổng hợp nguyên liệu xuất khẩu (02 bản chính) kèm tờ khai xuất khẩu;

- Bảng tổng hợp sản phẩm nhập khẩu (02 bản chính) kèm tờ khai nhập khẩu;

- Bảng tổng hợp nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công đã nhập khẩu: 02 bản chính;

- Bảng tổng hợp nguyên liệu mua ở nước ngoài để sản xuất sản phẩm gia công đã nhập khẩu: 02 bản chính;

- Bảng thanh khoản hợp đồng gia công: 02 bản chính.

Bước 2: Hải quan kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh khoản:

Thực hiện như đối với nhận gia công cho nước ngoài.

Bước 3: Tính thuế xuất khẩu đối với sản phẩm gia công bán tại nước ngoài và giải quyết nguyên liệu thừa, máy móc, thiết bị tạm xuất phục vụ gia công. Việc giải quyết nguyên liệu thừa; máy móc, thiết bị tạm xuất thực hiện như sau:

1- Nhập trở lại Việt nam:

- Nếu là nguyên liệu, máy móc, thiết bị trong nước xuất ra nước ngoài để phục vụ gia công thì các bước thủ tục thực hiện theo hàng tái nhập.

- Nếu từ nguồn nguyên liệu, máy móc, thiết bị mua tại nước ngoài thì làm thủ tục như hàng nhập khẩu theo hợp đồng mua bán.

2- Bán tại nước ngoài: nếu là nguyên liệu, máy móc, thiết bị từ trong nước xuất ra nước ngoài để phục vụ gia công thì thu thuế xuất khẩu.

Bước 4: Xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản:

Thực hiện như xác nhận hoàn thành thủ tục thanh khoản hợp đồng nhận gia công cho thương nhân nước ngoài

4 -5) Công văn số 1359/TCT-PCCS ngày 10-4-2007 của Tổng cục Thuế về việc hàng gia công xuất khẩu.


Tại điểm 1, mục II và khoản d, điểm 1, mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12-12-2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “hàng hóa xuất khẩu kể cả hàng hóa gia công xuất khẩu, được áp dụng thuế suất 0% và điều kiện để hàng gia công xuất khẩu được kê khai khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng các điều kiện là: Hợp đồng gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hóa gia công cho nước ngoài phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT xuất trả hàng gia công cho nước ngoài.

Trường hợp các doanh nghiệp xuất trả hàng gia công đáp ứng các điều kiện trên được áp dụng thuế suất 0%, kê khai khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định. Doanh thu gia công xuất khẩu là số tiền gia công thực tế được hưởng (bao gồm cả giá trị vật tư, phụ liệu được thỏa thuận trong hợp đồng gia công nếu có) ghi trên hóa đơn GTGT phù hợp với chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hợp đồng gia công hàng hóa xuất khẩu. (=Giá trị chi tiết cơ khí mà CTY SX + Giá trị gia công lắp ráp)

không biết có anh chị nào có ý kiến khác không?
 
H

hongthuong

Sơ cấp
20/9/06
66
2
8
TPHCM
#3
Cám ơn vitconlonton nhiều lắm!!!
Nhưng cho mình hỏi thêm là trong hồ sơ xuất trình cho hải quan bao gồm :
- Hợp đồng gia công
- Giấy CN ĐKKD
- Giấy CN ĐK MS KD XNK
- ...
CTY mình có ĐK MS XNK rồi, nhưng trong giấy CN ĐKKD CTY mình chưa đăng ký chức năng xuất nhập khẩu. Như vậy mình có phải bổ sung chức năng XNK trong giấy CN ĐKKD ko?
Rất mong câu trả lời của vitconlonton!
 
vitconlonton

vitconlonton

Cao cấp
23/11/04
612
5
0
đâu đó ngoài webketoan
#4
Cám ơn vitconlonton nhiều lắm!!!
Nhưng cho mình hỏi thêm là trong hồ sơ xuất trình cho hải quan bao gồm :
- Hợp đồng gia công
- Giấy CN ĐKKD
- Giấy CN ĐK MS KD XNK
- ...
CTY mình có ĐK MS XNK rồi, nhưng trong giấy CN ĐKKD CTY mình chưa đăng ký chức năng xuất nhập khẩu. Như vậy mình có phải bổ sung chức năng XNK trong giấy CN ĐKKD ko?
Rất mong câu trả lời của vitconlonton!
bây giờ Mã số XNK cũng là Mã số thuế, bạn có thể xem trong giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của công ty bạn, ở dưới cùng có 1 dòng nhỏ: có đăng ký nộp thuế Xuất nhập khẩu. Nếu có dòng đó là ok rồi, nếu không bạn có thể lên Cục thuế làm thủ tục bổ sung đăng ký xuất nhập khẩu.
 
H

hongthuong

Sơ cấp
20/9/06
66
2
8
TPHCM
#5
Mình có thấy dòng đó trong Giấy CNĐK MST rồi
Vậy mình ko cần phải xin bổ sung chức năng xuất nhập khẩu trong Giấy CN ĐK Kinh Doanh nữa phải ko! Vậy là mình yên tâm rồi.
Cám ơn vitconlonton nhiều lắm!!!

À mà vitconlonton oi, mình còn chưa rõ ở chổ này:
Giả sữ phía HQ cung cấp hết vật tư thiết bị để CTY mình gia công thì đơn giản rồi.
Đằng này phía HQ chỉ cung cấp một phần (tỷ lệ về mặt giá trị : 60%) còn lại CTY mình chế tạo. Như vậy trong HĐồng gia công mình ghi đơn giá gia công là gì? Giá trị công lắp ráp hay có cả giá trị của phần chi tiết CK mà CTY mình SX?
Vì thực tế 40% chi tiết trong SP thì CTY mình SX chứ ko do phía đặt gia công cung cấp
Mình rối quá vincon... oi. Gở giúp mình với!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
vitconlonton

vitconlonton

Cao cấp
23/11/04
612
5
0
đâu đó ngoài webketoan
#6
À mà vitconlonton oi, mình còn chưa rõ ở chổ này:
Giả sữ phía HQ cung cấp hết vật tư thiết bị để CTY mình gia công thì đơn giản rồi.
Đằng này phía HQ chỉ cung cấp một phần (tỷ lệ về mặt giá trị : 60%) còn lại CTY mình chế tạo. Như vậy trong HĐồng gia công mình ghi đơn giá gia công là gì? Giá trị công lắp ráp hay có cả giá trị của phần chi tiết CK mà CTY mình SX?
Vì thực tế 40% chi tiết trong SP thì CTY mình SX chứ ko do phía đặt gia công cung cấp
Mình rối quá vincon... oi. Gở giúp mình với!
40% chi tiết SP do công ty bạn sản xuất coi như là chi tiết gia công, giá gia công bao gồm luôn chi tiết đó.
 
H

hongthuong

Sơ cấp
20/9/06
66
2
8
TPHCM
#7
Mình cám ơn vitcon... rất nhiều!!!
Nhưng nếu phần chi tiết cơ khí mà CTY mình SX = 60% giá trị sản phẩm cuối cùng thì sao?
Có còn làm gia công nữa ko? Tỷ lệ bao nhiêu mới gọi là gia công?
Mong câu trả lời của vitcon...
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • Joni Trần
Xem nhiều