Dự phòng bảo hành công trình xây lắp.

T

thien_tu1306

Sơ cấp
25/3/17
2
0
1
33
Cái này dù là đề tài cũ nhưng mình thắc mắc hoài. Mong mọi người cho ý kiến nhé.

1. Dự phòng bảo hành xây lắp được lập cuối niên độ (theo tt200) và ghi nhận vào 627 chi tiết từng công trình. Mình thấy điều này mâu thuẫn vì cuối năm thì các công trình đã quyết toán rồi (quyết toán rồi mới được lập dự phòng) thì làm sao mình trích lập chi tiết theo từng công trình được. Nếu phải lập chi tiết từng công trình thì phải lập tại thời điểm quyết toán chứ k phải cuối năm.
Nếu lập cuối năm thì k chi tiết từng công trình được mà phải là 627 chung nhưng nó sẽ được kết chuyển đi đâu? 154 hay 632 hay phân bổ cho các công trình khác chưa nghiệm thu (vô lý nhưng mình thấy có vài người làm như vậy).

2. Phân bổ chi phí 627 công cụ dụng cụ theo chi phí trực tiếp mình làm mỗi tháng và phân bổ cho các công trình có thi công trong tháng đó. Việc phân bổ này thực hiện cuối tháng. Nhưng vấn đề là có những công trình chỉ làm 2 tuần của tháng đó và quyết toán trong tháng luôn. Vậy ngày cuối tháng mình phân bổ thì lại k đưa được vào chi phí của công trình đó vì quyết toán xong rồi. Vậy mình phải làm sao. Mọi người cho ý kiến giúp mình nhé.
 
T

thien_tu1306

Sơ cấp
25/3/17
2
0
1
33
không ai trả lời ạ?
 
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
797
267
63
63
Cái này dù là đề tài cũ nhưng mình thắc mắc hoài. Mong mọi người cho ý kiến nhé.

1. Dự phòng bảo hành xây lắp được lập cuối niên độ (theo tt200) và ghi nhận vào 627 chi tiết từng công trình. Mình thấy điều này mâu thuẫn vì cuối năm thì các công trình đã quyết toán rồi (quyết toán rồi mới được lập dự phòng) thì làm sao mình trích lập chi tiết theo từng công trình được. Nếu phải lập chi tiết từng công trình thì phải lập tại thời điểm quyết toán chứ k phải cuối năm.
Nếu lập cuối năm thì k chi tiết từng công trình được mà phải là 627 chung nhưng nó sẽ được kết chuyển đi đâu? 154 hay 632 hay phân bổ cho các công trình khác chưa nghiệm thu (vô lý nhưng mình thấy có vài người làm như vậy).

2. Phân bổ chi phí 627 công cụ dụng cụ theo chi phí trực tiếp mình làm mỗi tháng và phân bổ cho các công trình có thi công trong tháng đó. Việc phân bổ này thực hiện cuối tháng. Nhưng vấn đề là có những công trình chỉ làm 2 tuần của tháng đó và quyết toán trong tháng luôn. Vậy ngày cuối tháng mình phân bổ thì lại k đưa được vào chi phí của công trình đó vì quyết toán xong rồi. Vậy mình phải làm sao. Mọi người cho ý kiến giúp mình nhé.
1 - Lập: (..Dự phòng bảo hành xây lắp..) tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao đưa C.trình vào SD ( Tính vào chi phí, Xuất HĐ .. tính lỗ, lãi ) Trong XL chờ: thời điểm quyết toán .. thì còn lâu.
2 - Dù: (..có những công trình chỉ làm 2 tuần của tháng..) nhưng kế toán: (..phân bổ này thực hiện cuối tháng..) Cũng không sao vì mặc dù đã nghiệm thu lúc đó còn nhiều việc phải tiếp tục làm đến cuối tháng KT mới khóa chi phí C.trình.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều