Đầu tư chứng khoán ( mua bán trái phiếu...)

H

heolinh96

Guest
3/8/16
6
0
1
25
Các anh chị giúp em định khoản các nghiệp vụ này ạ, em mông lung quá
1. Dùng TGNH mua 200 trái phiếu kỳ hạn 5 năm của công ty M. Mệnh giá trái phiếu 50.000; lãi suất 12%/năm.
2. Mua 25 trái phiếu đầu tư, mệnh giá 10.000, thời hạn 5 năm. Đây là loại trái phiếu chiết khấu do ngân hàng đầu tư phát hành nên công ty chỉ phải thanh toán 90% mệnh giá và công ty thanh toán bằng tiền mặt.
3. Mua lại 100 trái phiếu của công ty A với giá đơn vị là 21.000. Được biết số trái phiếu này do công ty X phát hành với thời hạn 3 năm, mệnh giá 20.000. Khi hết hạn phát hành (còn 5 tháng nữa) người trái phiếu sẽ đc thanh toán là 24.000/1trái phiếu.
4. Nhượng bán 100 cổ phiếu ngắn hạn của công ty N cho công ty S với giá 1.200.000. Được biết giá gốc của cổ phiếu này là 1.000.000
5. Thu hồi số trái phiếu chính phủ (loại 4 năm) đến hạn bằng chuyển khoản trị giá 250.000. Giá gốc của số trái phiếu này là 200.000
6. Mua 100 trái phiếu chiết khấu do công ty C phát hành, thời hạn 9tháng, mệnh giá 4.000.000. Số tiền phải trả cho công ty C là 3.700.000 đã đc thanh toán bằng tiền mặt
7. Số cổ tức được hưởng do công ty N thanh toán 220.000. Số này đc công ty dùng để mua 40 cổ phiếu của công ty I cho kinh doanh ngắn hạn theo giá mua đơn vị có thuế 10% là 5.500
 

Thành viên trực tuyến

  • thunguyen2015
  • Manabox2
  • Thu Hà 802

Xem nhiều