Mỗi tuần một chuyên đề

Thông tin cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp

D

dienlanhtienlen

Sơ cấp
24/9/14
5
0
3
33
HCM
dienlanhtienlen.com
Hiện nay có rất nhiều loại thuế danh cho doanh nghiệp, đối với những doanh nghiệp mới phát triền, sự hiểu biết đối với những loại thuế này rất quan trọng. Dưới đây là thông tin về loại thuế thu nhập doanh nghiệp, là một trong những loại thuế quan trọng mà bạn nên biết.

Định nghĩa thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

-Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.
cho-thue-van-phong-ao-quan-1.jpg.aspx

Thuế thu nhập doanh nghiêp được tồn tại như một thực tế khách quan bởi các lý do sau:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được xem là loại thuế bổ sung hay loại thuế thu trước hoặc thu gộp của thuế thu nhập cá nhân để tránh tình trạng thất thu và giảm bớt đầu mối thu. Đối với cơ quan thuế việc kiểm soát và thu thuế thu nhập doanh nghiệp thuận lợi hơn so với việc kiểm soát và thu thuế của từng cá nhân. Vì vậy, việc đánh thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi các thu nhập này được phân phối cho các cá nhân góp vốn vừa giảm thiểu đầu mối quản lý thu thuế, vừa có thể hạn chế thất thu thuế Thu nhập cá nhân do thiếu khả năng kiểm soát chặt chẽ. Ngoài ra, loại thuế này cũng áp dụng với các doanh nghiệp đăng kí kinh doanh bằng van phong ao quan 1 hoặc sử dụng các dich vu cho thue van phong ao quan 1 liên quan.
van-phong-ao-quan-1.png.aspx

- Thuế thu nhập doanh nghiệp có thể quan niệm là một sắc thuế độc lập đánh vào một đối tượng chịu thuế độc lập với các cổ đông. Các đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giống như một đối tượng chịu thuế độc lập.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp là một hình thức bồi hoàn những ưu đãi, lợi thế mà Nhà nước đã dành cho doanh nghiệp, như: cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sự bảo vệ về mặt pháp lý, chính sách hỗ trợ phát triển của nhà nước về vốn, kỹ thuật, công nghệ, sự bảo hộ của nhà nước trong điều kiện cạnh tranh...
dich-vu-cho-thue-van-phong-ao-quan-1.jpg.aspx

Mục đích áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp là nhằm:

- Tạo cho nhà nước một khoản thu gắn với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và của toàn nền kinh tế nói chung.
- Bao quát và điều tiết được các khoản thu nhập đã, đang và sẽ phát sinh của cơ sở kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế thị trường.
- Thông qua ưu đãi về thuế suất, về miễn thuế, giảm thuế, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam.
- Tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần và trong tiến trình hội nhập ở nước ta hiện nay.
Một gợi ý đối với các doanh nghiệp mới vừa thành lập và không có hiểu biết về thuế, hãy sử dụng các phòng luật tư vấn thuế, hoặc đối với những doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cho thue van phong ao quan 1 để đăng kí kinh doanh thì nên sử dụng trọn gói để được tư vấn kĩ hơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA