Hàng hóa, linh kiện tiêu hủy có được khấu trừ thuế đầu vào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1633/TCT-CS ngày 9/5/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

Liên quan đến thu nhập hưởng ưu đãi thuế, Tổng cục Thuế lưu ý, về nguyên tắc, đối với dự án ưu đãi theo điều kiện địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi là thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án thực hiện trên địa bàn ưu đãi (trừ các khoản thu nhập không được ưu đãi theo quy định). Đối với các khoản thu nhập không phát sinh trên địa bàn ưu đãi, không phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư trên địa bàn ưu đãi thì không được hưởng ưu đãi thuế.

Trường hợp doanh nghiệp có xuất hàng hóa nguyên chiếc cho mục đích bảo hành sản phẩm nhưng gặp khó khăn trong việc lập hóa đơn, chứng từ trả lại hàng theo quy định thì căn cứ tình hình thực tế, doanh nghiệp chịu trách nhiệm lập và lưu giữ đầy đủ các tài liệu, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động thu đổi bảo hành sản phẩm để làm căn cứ hạch toán và xuất trình cho cơ quan thuế khi bị thanh tra, kiểm tra.

Đối với hàng hóa, linh kiện bị lỗi phải tiêu hủy, nếu việc tiêu hủy hàng hóa, linh kiện này thuộc trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Ngoài ra, nếu tổn thất từ hàng hóa, linh kiện tiêu hủy đáp ứng các điều kiện về khoản chi được trừ và không thuộc các khoản chi không được trừ theo quy định thì được chấp nhận hạch toán.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA