Rút / hủy hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến trên cổng Đăng ký kinh doanh quốc gia

phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Trong trường hợp muốn rút / hủy hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến trên cổng Đăng ký kinh doanh quốc gia thì bạn chỉ cần đính kèm file “Đơn rút hồ sơ” tại danh mục tài liệu đính kèm trên Hệ thống online - Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Đơn rút hồ sơ do doanh nghiệp tự soạn và ký tên người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA