kiểm toán nội bộ lên đặt ở đâu?

  • Thread starter tommama
  • Ngày gửi
T

tommama

Guest
15/7/04
10
0
0
Luật các tổ chức tín dụng mới sửa đổi đã đưa chức năng kiểm toán nội bộ lên Ban kiểm soát HĐQT. Trong khi từ trước đến nay thì bộ phận kiểm tra kiểm toán nội bộ thường trực thuộc Tổng giám đốc. Theo các bác thì kiểm toán nội bộ nên đặt ở đâu để đảm bảo tính hiệu quả của nó.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Originally posted by tommama@Jul 19 2004, 10:20 AM
Luật các tổ chức tín dụng mới sửa đổi đã đưa chức năng kiểm toán nội bộ lên Ban kiểm soát HĐQT. Trong khi từ trước đến nay thì bộ phận kiểm tra kiểm toán nội bộ thường trực thuộc Tổng giám đốc. Theo các bác thì kiểm toán nội bộ nên đặt ở đâu để đảm bảo tính hiệu quả của nó.
Điều này hoàn toàn hợp lý bởi nó sẽ nâng cao được tính độc lập trong hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ. CHúng ta đang dần dần cải tổ điều này. KHi trước thì nghĩ rẳng trực thuộc Ban giám đốc để thay cho họ coi như là sự thay thế để khảo sát những bộ phận trực thuộc cũng như các bên liên quan tới quyền lợi quả Ban quản trị. Nhưng càng ngày nhận thấy rẳng nó không hợp lý lằm bởi không có được sự khách quan, hơn nữa có thề là sự đánh đố nằm ngay trong lòng Ban giám đốc. Cho nên sự hình thành của Ban kiểm soát HDQT không thể không ra đời, tách riêng. Hoạt động độc lập với ban giám đốc!
 
T

tommama

Guest
15/7/04
10
0
0
Nhưng Ban kiểm soát HĐQT chỉ có 5 thành viên chính thức (gồm cả thành viên kiêm nhiệm của NHNN và Bộ tài chính) và 1-2 cán bộ giúp việc. Liệu với số lượng như vậy có thể kham nổi công việc này không?
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Theo em được biết thì đúng là mô hình lý tưởng là KTNB thuộc BKS thuộc HĐQT nhưng theo em là không hiệu quả vì HĐQT thông thưường 2-3 tháng mới họp một lần chưa kể nếu để như thế thì rất khó sâu sát thực tế nên tốt nhất là thuộc TGĐ vả lại thường thì TGĐ cũng là 1 thành viên trong HĐQT(ở một ssố công ty,tập đoàn TGĐ là chủ tịch HĐQT) nên vấn đề của công ty cũng liên QUAN Đến quyền lợi của họ!
Tuy nhiên nếu họ có hành vi gian lận thì rất khó kiểm saoat và phát hiện.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA