THỜI HẠN NỢ THUẾ VAT NHẬP KHẨU

  • Thread starter Chau NT
  • Ngày gửi
C

Chau NT

Sơ cấp
18/11/16
3
0
1
26
Dear anh/chị,
Công ty em sắp tới nhập khẩu lô hạt nhựa từ Trung Quốc để làm nguyên vật liệu sản xuất xuất khẩu, thì cho em hỏi tiền thuế GTGT nhập khẩu có được ân hạn nợ, đóng chậm hay không hay phải nộp xong mới được lấy hàng? Với lại bên em có được miễn nộp thuế VAT nhập khẩu hay bắt buộc phải nộp trước mới được hoàn lại ạ?
Mong anh/chị hướng dẫn ạ, cho em biết thông tư, nghị định liên quan luôn ạ.
Thanks all.
 
C

Chau NT

Sơ cấp
18/11/16
3
0
1
26
Mình hỏi về thuế VAT nhập khẩu nhé bạn. @Viet Huong
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
28/7/05
3,097
1,022
113
45
TP.HCM
Mình hỏi về thuế VAT nhập khẩu nhé bạn. @Viet Huong
Vậy bạn nghĩ mình đề cập vấn đề gì?

QUỐC HỘI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Luật số: 107/2016/QH13Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016
[TBODY] [/TBODY]
LUẬT
THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
.....
Chương IV
MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ
Điều 16. Miễn thuế
......

7. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
.....
Điều 17. Thủ tục miễn thuế
1. Trường hợp quy định tại các Khoản 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 18 Điều 16 của Luật này, người nộp thuế thực hiện thông báo hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu với cơ quan hải quan.
2. Thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 219/2013/TT-BTCHà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013
[TBODY] [/TBODY]
209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
.....
Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
.....
20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.
Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.
Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.
Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 
C

Chau NT

Sơ cấp
18/11/16
3
0
1
26
Thanks bạn nhiều nhé.
 

Thành viên trực tuyến

  • aduy1992
  • myhan
  • goldmusic

Xem nhiều