Hạch toán chiết khấu thương mại được hưởng vào tk 711

L

lethihoa.kea

Sơ cấp
17/12/14
9
0
1
29
Em muôn hỏi chút về phần hạch toán chiết khấu thương mại được hưởng trên misa.
Hóa đơn bên em nhận được trong quý 3, là chiết khấu của 1 số mặt hàng của quý 1 và 2.
Vì số lượng và ngày mua hàng bên em phát sinh nhiều trong 2 quý đó nên em hạch toán vào chứng từ nghiệp vụ khác. Hạch toán nợ 331 có 711 có 1331.
Khi đó số tiền chiết khấu này nhảy lên bảng kê mua vào trên pm misa là số âm.
Như vậy em hạch toán vào 711 và số tiền âm này trong bảng kê có đúng không ạ.
 
N

nguyenngannd93

Trung cấp
4/11/14
101
25
28
27
Nam Định
Em muôn hỏi chút về phần hạch toán chiết khấu thương mại được hưởng trên misa.
Hóa đơn bên em nhận được trong quý 3, là chiết khấu của 1 số mặt hàng của quý 1 và 2.
Vì số lượng và ngày mua hàng bên em phát sinh nhiều trong 2 quý đó nên em hạch toán vào chứng từ nghiệp vụ khác. Hạch toán nợ 331 có 711 có 1331.
Khi đó số tiền chiết khấu này nhảy lên bảng kê mua vào trên pm misa là số âm.
Như vậy em hạch toán vào 711 và số tiền âm này trong bảng kê có đúng không ạ.
Nếu hàng hóa đó bạn chưa bán thì bạn sẽ cho vào làm giảm giá vốn N331/ C156, C1331
Nếu hàng hóa đó bạn đã bán thì bạn sẽ hạch toán N331/ C632, C1331
 

Thành viên trực tuyến

  • ĐThảo Sương

Xem nhiều