nghĩa của AMC, O/O, O/H, O/B trong quản lý kho

Derp 123

Derp 123

Guest
2/11/17
3
0
1
32
Mình hiện học việc quản lý cửa hàng, trong chuyên môn có yêu cầu kiến thức về AMC, O/O, O/H, O/B với nội dung: "theo dõi AMC, O/H, O/O, B/O" của kho.
Mọi người cho mình hỏi nghĩa của những từ viết tắt trên với. Xin cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA