Về chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã

N

Nguyễn Bình Nhi

Guest
8/2/17
3
0
1
29
Xin chào các anh chị. Em là kế toán ngân sách của xã. Hiện tại xã em có 1 cán bộ quản lý đài truyền thanh được hưởng phụ cấp với hệ số là 0.3 kiêm nhiệm quản lý nhà văn hóa. Nhưng theo em được biết thì trong Quyết định 54/2010 của UBND tỉnh An Giang thì có 1 chức danh tên là Cán bộ phụ trách đài truyền thanh, quản lý nhà văn hóa; vậy chức danh CB Đài truyền thanh và Quản lý nhà VH là một. Nếu vậy chi phụ cấp kiêm nhiệm như vậy có phải là sai không ạ. Vì em mới chuyển qua làm kế toán thôi còn việc chi phụ cấp như vậy do kế toán cũ thực hiện nên em không nắm rõ. Anh chị vui lòng giúp em với ạ.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều