Thuê dịch vụ tư vấn của nước ngoài

  • Thread starter DoHung
  • Ngày gửi
D

DoHung

Guest
1/1/04
211
0
0
46
Hanoi
Truy cập trang
Công ty tôi hiện đang thuê một công ty tư vấn luật nước ngoài (Trụ sở đặt tại Pháp). Trị giá hợp đồng tư vấn luật khoảng 15.000USD.

Tôi đang làm thủ tục thanh toán cho bên tư vấn.

Nhưng tôi đang rất băn khoăn, không biết mình có phải thu thuế thu nhập DN cho khoản chi trên không.

Theo luật thuế TNDN: mọi khoản thu phát sinh trên lãnh thổ Việt nam đều phải đóng thuế TNDN.

Trường hợp của mình thì sao nhỉ. Đã bác nào gặp phải chưa ?
Tư vấn giùm mình với.

Thanks
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nedved

nedved

Guest
14/7/04
687
2
0
Xa xa nương dâu
Bác cần xem kỹ lại hợp đồng tư vấn về trách nhiệm nộp thuế của các bên tham gia. Nếu hợp đồng không quy định rõ về vấn đề này, công ty của Bác phải nộp hộ khoản thuế nhà thầu thay cho nhà thầu nước ngoài trên khoản tiền thanh toán cho họ. Các bác tham khảo TT169 BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài nhé

em đang tìm, một chút nữa post lên
 
H

hong hot

Cao cấp
Bác xem thử Pháp và VN có hiệp định tránh đánh thuế 2 lần chưa? nếu có thì thử tham khảo xem họ nộp thuế theo cách nào vì có thể bác chưa thoả thuận cụ thể điêu khoản thuế trong hợp đồng tư vấn.
 
nedved

nedved

Guest
14/7/04
687
2
0
Xa xa nương dâu
Vấn đề này công ty Bác cần chú ý khi ký hợp đông tư vấn với nhà thầu nước ngoài. Ví dụ: Thuế nhà thầu 5000, nếu hợp đồng quy định chi phí tư vấn đã bao gồm cả thuế thì công ty bác chỉ phải trả cho nhà thầu 10.000 còn 5.000 nộp thuế. Còn nếu không quy định cụ thể thỉ bác có thể phải rả 15.000 chi phí tư vấn + thêm khoản thuế phải nộp nữa.

em đang tìm cho bác TT169
 
N

namtt

Guest
Về lý mà nói, do thằng nước ngoài không hoạt động tại Việt nam theo Luật đầu tư nước ngoài, do đó khi HĐ bắt đầu thực hiện bên cty của cậu phải đăng ký MST và kê khai thuế nhà thầu cho bên TV,

Theo đó, 2 bên sẽ thỏa thuận việc thanh toán thuế có thể do bên kia nộp/hoặc bên bạn nộp bằng cách khấu trừ thẳng vào số tiền thanh toán cho Nhà thầu.

Bạn có thể tham khảo TT Số 169/1998/TT-BTC và TT 95/1999/TT-BTC ngµy 6/8/1999 sửa đổi TT 169

Tớ có cả 2 VB này nhưng ko post lên được, cho tớ email tớ gửi cho
 
D

DoHung

Guest
1/1/04
211
0
0
46
Hanoi
Truy cập trang
Các bác ơi Việt nam mình có ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Pháp không ?????

Bác nào biết giú tôi với

Thanks
 
H

hong hot

Cao cấp
Việt nam đã ký với pháp vào ngày 10/2/93 và có hiệu lực từ ngày 1/7/94. nội dung hiệp định thì tôi không có nhưng bác thử vào google search xem sao.

Thủ tục để miễn giảm thuế:
Đối tượng nộp thuế phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan thuế tỉnh, thành phố nơi đối tượng nộp thuế đăng ký nộp thuế xét miễn, giảm thuế theo quy định tại Hiệp định. Đối tượng nộp thuế có thể uỷ quyền cho một đối tượng đại diện hợp pháp thay mặt đối tượng nộp thuế xin miễn, giảm thuế cho đối tượng nộp thuế đó theo quy định tại Hiệp định. Hồ sơ xin miễn, giảm thuế theo Hiệp định bao gồm:

(i) Đơn xin miễn, giảm thuế theo Hiệp định trong đó kê khai đầy đủ những thông tin sau:

* Mã số đăng ký nộp thuế tại nước cư trú;

* Tên và địa chỉ của đối tượng nộp thuế tại nước cư trú;

* Tư cách pháp lý của đối tượng nộp thuế:

+ Pháp nhân;

+ Tổ hợp tác;

+ Cá nhân hành nghề tự do hay cá nhân hành nghề phụ thuộc;

* Nội dung xin miễn, giảm thuế đối với thu nhập nào, theo điều khoản nào của Hiệp định; (cái này phải xem cụ thể của hiệp định)

* Thời gian có mặt tại Việt Nam hay thực hiện hoạt động tại Việt Nam;

* Văn phòng kể cả văn phòng đại diện của đối tượng là tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (nếu có) hoặc địa điểm thường trú tại Việt Nam của đối tượng là cá nhân nước ngoài;

* Địa điểm hoạt động, làm việc tại Việt Nam;

* Người đại diện hoặc nhân viên được uỷ nhiệm thực hiện hợp đồng tại Việt Nam trong trường hợp đối tượng nộp thuế là tổ chức nước ngoài;

* Các dự án, công việc khác thực hiện tại Việt Nam trong thời gian có thu nhập chịu thuế tại Việt Nam (nếu có);

* Tổng số thu nhập chịu thuế, số tiền thuế xin miễn, giảm;

* Trường hợp xin thoái thu thuế: tài khoản chỉ định, đồng tiền thoái thu và hình thức thoái thu;

* Cam đoan của đối tượng xin miễn, giảm thuế về các nội dung kê khai;

* Đối tượng nộp thuế hay người đại diện hoặc người được uỷ quyền của đối tượng nộp thuế xin miễn, giảm thuế ký tên.

(ii) Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do cơ quan thuế cấp (ghi rõ là đối tượng cư trú trong năm thuế nào);

(iii) Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế do nước cư trú cấp trong trường hợp là tổ chức kinh doanh hoặc cá nhân hành nghề độc lập hoặc bản sao hộ chiếu trong trường hợp là cá nhân hành nghề phụ thuộc (người làm công ăn lương theo hợp đồng lao động);

(iv) Bản sao hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại lý, hợp đồng uỷ thác, hợp đồng chuyển giao công nghệ hay bản sao hợp đồng lao động ký với tổ chức, cá nhân Việt Nam, giấy chứng nhận tiền gửi tại Việt Nam, giấy chứng nhận góp vốn vào Công ty tại Việt Nam (tuỳ theo loại thu nhập trong từng trường hợp cụ thể) theo các qui định pháp luật hiện hành về bản sao giấy tờ;


Thủ tục khấu trừ thuế nộp tại nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam:

Đối tượng nộp thuế phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan thuế tỉnh, thành phố nơi đối tượng nộp thuế đăng ký nộp thuế đề nghị khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam. Hồ sơ xin khấu trừ thuế bao gồm:

+ Đơn xin khấu trừ thuế trong đó nêu rõ:

* Mã số đăng ký nộp thuế tại nước ngoài (nếu có);

* Loại thu nhập: lợi tức kinh doanh, thu nhập từ dịch vụ, tiền lãi cổ phần, từ tiền cho vay, tiền bản quyền, lợi tức từ chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng cổ phần, thu nhập từ lao động, hay các khoản thu nhập khác;

* Nguồn thu nhập từ nước nào, thời gian phát sinh;

* Tổng số thuế thu nhập xin khấu trừ;

* Niên độ tính thuế.

+ Bản gốc chứng từ nộp thuế ở nước ngoài;

+ Bản sao tờ khai nộp thuế thu nhập ở nước ngoài;

+ Xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế phải nộp.

Tóm lại bác phải hơi mất công một tí để tìm cái hiệp định cụ thể và quy định của TCT về thủ tục miễn, giảm.
 
D

DoHung

Guest
1/1/04
211
0
0
46
Hanoi
Truy cập trang
Cám ơn namtt!

Trời ơi!
Theo thông tư 169/1998iTT-BTC thì công ty mình phải nộp 02 loại thuế Thuế GTGT (50% doanh thu) và thuế TNDN (5% trên doanh thu) :wall ặc ă..c.. ự .

Tức là phải trả 23.250USD :wall :wall ự híc híc..íc...c!

Đó là tính sơ sơ thôi chưa quy đổi sang Doanh thu GROSS.
Chính xác cớ khoảng 25.000USD :ak :ak :ak

CÁC BÁC CÓ BIẾT CHỖ NÀO BÁN THUỐC CHUỘT XỊN KHÔNG.
MÔI GIỚI CHO EM MỘT KÝ

Híc cháo các bác
 
N

namtt

Guest
Hung oi

Nhầm rồi đó, ở đây nó tính ngành dịch vụ có phần giá trị gia tăng là 50% thôi và theo đó tính VAT theo công thức là = giá trị gia tăng x thuế suất thuế GTGT. Theo đó VAT = 10% * 50% 15.000 = 750 USD

Không đến nỗi phải mua thuốc chuột đâu.

Lần sau tính nhầm là charge fee đó ghe!
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Đây có ai làm được tư vấn thuế không nhỉ, xúm vào giải bài toán này đi cái.

Nếu không phải là ký hợp đồng nhà thầu trực tiếp mà làm bằng cách chuyển chi phí không thôi thì sao nhỉ?

Chẳng hạn như là công ty của nhà bác DoHung có công ty mẹ bên Pháp. Cứ để công ty mẹ bên Pháp ký hợp đồng với công ty luật đó. Chi phí bên đó họ chi trả lẫn nhau - không phải nghĩ vẫn chỉ là 15000 USD. Rồi công ty Mẹ ghi nhận chi phí sang thành 1 khoản phải trả giữa 2 công ty Mẹ - con.

Đấy, theo cách đó thì có gì tiện hơn hay rắc rối hơn không? các bác giúp 1 tay.

ketoan@
 
D

DoHung

Guest
1/1/04
211
0
0
46
Hanoi
Truy cập trang
Ha ha !

Ha ha ! nhầm to rồi (Mứng quá) thôi tớ không chết nữa đâu !

Cám ơn các bạn
Cám ơn webketoan
 
H

hong hot

Cao cấp
Theo cách đấy thì phải phân bổ chi phí theo doanh thu để chuyển chi phí về VN. Lúc dó không vướng thủ tục khấu trừ, miễn giảm nhưng xác định doanh thu để phân bổ cũng là vấn đề. => tuỳ vào từng hoàn cảnh để lựa chọn.

Bác Hùng là tư vấn thấy vấn đề này như nào?
 
N

namtt

Guest
DoHung, và ketoan@

hỏi thật đây là tình huống của cậu hay là cậu hỏi hộ rồi tư vấn đấy?

Nếu hỏi để biết thì thế thôi, còn nếu muốn rõ thì tới cty tớ tư vấn và charge fee rẻ cho cậu, he he he...lúc đó cậu có thể chọn:

- fee theo chủ đề: muốn hỏi gì cũng được, trong phạm vi chủ đề
- fee theo giờ công lao động
- fee theo từng vụ việc.

thế nhỉ
 
D

DoHung

Guest
1/1/04
211
0
0
46
Hanoi
Truy cập trang
OK mình ở Hà nội,

Có rất nhiêu cơ hội làm ăn tư vấn.
Hy vọng có thể hợp tác.

Cái tình huống trên là của công ty tớ thật đấy.
Bao giờ gặp mặt, tui sẽ hậu tạ các bác

Thanks
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
ketoan@ chỉ hỏi để biết thế - cũng là để có các lựa chọn cho Dohung.
ở đây ketoan@ không biết ai cả, chỉ quen qua nick và webketoan thôi.

dù sao thì cũng mong sẽ có dịp hợp tác với các bạn.

:dzo :bia :dzo :bia :dzo :bia
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
À, thêm 1 idea nữa, nếu đây chưa phải là chi phí để match với 1 khoản doanh thu nào cả thì sao hả Hóng hớt? Tức là mới chỉ là chi phí trước hoạt động thôi. Theo cách của ketoan@ ở trên thì vẫn chỉ có 15000 USD được "vốn hóa" thôi mà không phải trả thêm đồng nào nữa chứ, đúng không?

hic, nếu mà tớ đúng thì tên nào đó làm tư vấn thuế chắc muốn tìm tớ "diệt khẩu".
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA