Quy định về việc gia hạn tiền thuê đất và tiền nộp thuế của Hộ cá thể năm 2022

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Thời hạn gia hạn tiền thuê đất

Theo điều 3 nghị định 34, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh cần nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể được quy định. Thời gian gia hạn từ 06 tháng tính từ ngày 31/05/2022 đến 30/11/2022.

Quy định áp dụng cho cả DN, tổ chức, hộ gia đình, HKD có các quyết định, hợp đồng thuê đất trực tiếp của NN, có hoạt động SXKD thuộc ngành và lĩnh vực quy định tại khoản 1,2,3, 5 nghị định 34.

Theo đó, DN, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNDN cần nộp, HKD được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp.

Ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Thời hạn gia hạn nộp thuế cá thể

Theo khoản 1, 2, 3 của Điều 3 Nghị định 34, gia hạn nộp thuế GTGT, TNCN với số tiền thuế cần nộp phát sinh năm 2022 của HKD, cá nhận kinh doanh, thời gian gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2022.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA