Từ tháng 1/2018 nhiều khoản chi không được tính Thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi

74406 lượt xem

Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Theo Điều 2 Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điểm o Khoản 2 Điều 9 Nghị định 219/2013/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thay đổi như sau:
- Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động (hiện hành chỉ quy định mức vượt 01 triệu đồng/tháng/người)
- Phần vượt mức quy định pháp luật về BHXH, BHYT để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ BHYT và quỹ BHTN cho người lao động.
- Các khoản chi trích nộp trên được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định nêu trên còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ của Công ty như: Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính, quy chế thưởng.
Trên đây là một số thay đổi mới áp dụng từ tháng 1/2018, nhà kế nhanh chóng cập nhật và thực hiện để tránh gặp phải các sai sót nhé.
Nguồn: Kế toán Đức Minh
 
  • Like
Reactions: Lộc kun

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều