Các điều kiện hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
ông văn số 30027/CTHN-TTHT ngày 4/5/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN.

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đáp ứng một trong các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế.

Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.

Trường hợp doanh nghiệp có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định 218/2013/NĐ-CP nhưng không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì chỉ được ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

Về chính sách giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ, thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư 78/2014/TT-BTC và điểm 2.10 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA