Ưu, nhược điểm của loại hình Công ty TNHH một thành viên

36628 lượt xem

P

Phương Anh Phạm

Sơ cấp
7/6/18
13
2
3
29
Giới thiệu loại hình Công ty TNHH một thành viên
 • Định nghĩa Công ty TNHH Một thành viên theo Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Đặc điểm cơ bản của loại hình Công ty TNHH một thành viên:
 • Doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu;
 • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.
Ưu, nhược điểm của loại hình Công ty TNHH một thành viên
Về ƯU điểm của công ty trách nhiệm một thành viên:

 • Chủ sở hữu công ty sẽ có toàn quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty và không cần phải xin ý kiến hay góp ý từ các chủ thể khác.
 • Có tư cách pháp nhân, Chủ sở hữu công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Đây cũng là một ưu điểm vượt trội hơn hẳn nếu so sánh với các doanh nghiệp tư nhân.
Về NHƯỢC điểm của công ty trách nhiệm một thành viên:
 • Quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chặt chẽ hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ bị hạn chế khi huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu.
Đối tượng phù hợp với loại hình Công ty TNHH một thành viên
 • Vốn đăng ký kinh doanh 100% là của một cá nhân (hoặc tổ chức)
Nguồn: ailaw.com.vn
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
H

hokado

Trung cấp
17/1/18
241
46
28
34
@phuong anh pham: Nếu có thể bạn làm thêm cái so sánh sự giống nhau và khác nhau của Công ty TNHH một thành viên với Doanh nghiệp tư nhân giup nha bạn !! (Cả 2 đều có liên quan đến sở hữu cá nhân...)
 
P

Phương Anh Phạm

Sơ cấp
7/6/18
13
2
3
29

Thành viên trực tuyến

 • lethanhqlda

Xem nhiều