HẠCH TOÁN TIÊN THUÊ ĐẤT 50 NĂM

  • Thread starter nhockiu
  • Ngày gửi
N

nhockiu

Trung cấp
15/9/16
131
9
18
25
Anh chị trong diễn đàn cho e hỏi chút ak: Công ty e có thuê đất trong khu công nghiệp 50 năm, được cấp sổ đỏ và thanh toán làm nhiều lần. Vậy tiền thuê đất này có được coi là TSCĐ hữu hình k ạ, có trích khấu hao không ak
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Thành viên thân thiết
8/6/16
1,888
711
113
30
Anh chị trong diễn đàn cho e hỏi chút ak: Công ty e có thuê đất trong khu công nghiệp 50 năm, được cấp sổ đỏ và thanh toán làm nhiều lần. Vậy tiền thuê đất này có được coi là TSCĐ hữu hình k ạ, có trích khấu hao không ak
Đầu tiên đất là TSCĐ vô hình, cty bạn đi thuê đất mà thanh toán làm nhiều lần nếu thanh toán theo năm thì phần thanh toán theo năm ghi nhận vào chi phí từng năm. Nếu thanh toán 1 lần cho nhiều năm thì treo vào TK 242 để phân bổ dần cho các năm tiếp theo
TL tham khảo: công văn 40823/CT-TTHT.
 
N

nhockiu

Trung cấp
15/9/16
131
9
18
25
Đầu tiên đất là TSCĐ vô hình, cty bạn đi thuê đất mà thanh toán làm nhiều lần nếu thanh toán theo năm thì phần thanh toán theo năm ghi nhận vào chi phí từng năm. Nếu thanh toán 1 lần cho nhiều năm thì treo vào TK 242 để phân bổ dần cho các năm tiếp theo
TL tham khảo: công văn 40823/CT-TTHT.
gía trị tiền thuê đất cuả bên e là 15ty, công ty e trả vào 2 năm: 2017 và 2018
vậy bây giờ vẫn hạch toán qua 242 sau đó phân bổ dần cho 50 năm đúng k ạ.
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Thành viên thân thiết
8/6/16
1,888
711
113
30
gía trị tiền thuê đất cuả bên e là 15ty, công ty e trả vào 2 năm: 2017 và 2018
vậy bây giờ vẫn hạch toán qua 242 sau đó phân bổ dần cho 50 năm đúng k ạ.
Uhm
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Moderator
25/10/09
1,664
915
113
TP.Hồ Chí Minh
Quyền sử dụng đất có được trích khấu hao?
1. Quyền sử dụng đất có được trích phân bổ hay khấu hao?
2. Trường hợp nào quyền sử dụng đất được trích và phân bổ?
3. Được chế tài ở văn bản pháp lý nào?

*Căn cứ: Tại điểm đ, khoản 2, Điều 4; khoản 1, Điều 9 và khoản 2, Điều 14, Thông tư số 45/2013/TT–BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính qui định:
“Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:
... ... + Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm”.
“1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:
– Trường hợp đi thuê quyền sử dụng đất: TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
... ...
– TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp”.
“2. Thông tư này thay thế Thông tư số 203/2009/TT–BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Kể từ năm tính thuế 2013, tiết k điểm 2.2, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT–BTC ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung sau:
k) Quyền sử dụng đất dài hạn: Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

Quyền sử dụng đất có thời hạn:
Nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật,
Có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất giao có thu tiền có thời hạn được trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.
*Theo đó: Căn cứ theo trình bày của Công ty (thanh toán tiền thuê đất 1 lần cho thời gian thuê đất từ 20/7/2015 đến 19/3/2058 và sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời gian sử dụng 44 năm)

+Thì :
1. Quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước có thời hạn theo hình thức trả tiền thuê đất một lần và không được ghi nhận là TSCĐ vô hình.
2. Công ty không được trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất nêu trên, nhưng được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng các điều kiện về hạch toán chi phí tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT–BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT–BTC.

*Do đó:
+ Quyền sử dụng đất (không có thời hạn) hạch toán TK 213. Nguyên giá Quyền Sử Dụng Đất không được trích khấu hao.

+ Quyền sử dụng đất (có thời hạn) hạch toán 242. Nhưng Giá trị Quyền Sử Dụng Đất được phân bổ vào chi phí phù hợp theo thời hạn thuê.

*Chi tiết: (Chinhphu.vn) - Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn Công ty TNHH SRITHAI (tỉnh Bình Dương) về việc hạch toán tài sản cố định (TSCĐ) là quyền sử dụng đất.

 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
4/8/07
3,989
426
83
Thủ Đô
gía trị tiền thuê đất cuả bên e là 15ty, công ty e trả vào 2 năm: 2017 và 2018
vậy bây giờ vẫn hạch toán qua 242 sau đó phân bổ dần cho 50 năm đúng k ạ.
Bạn hạch toán vào 242 rồi phân bổ dần nhé.
 
V

VNQuynh

Sơ cấp
27/2/14
6
0
1
Hải Dương
Quyền sử dụng đất có được trích khấu hao?
1. Quyền sử dụng đất có được trích phân bổ hay khấu hao?
2. Trường hợp nào quyền sử dụng đất được trích và phân bổ?
3. Được chế tài ở văn bản pháp lý nào?

*Căn cứ: Tại điểm đ, khoản 2, Điều 4; khoản 1, Điều 9 và khoản 2, Điều 14, Thông tư số 45/2013/TT–BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính qui định:
“Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:
... ... + Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm”.
“1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:
– Trường hợp đi thuê quyền sử dụng đất: TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
... ...
– TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp”.
“2. Thông tư này thay thế Thông tư số 203/2009/TT–BTC ngày 20/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Kể từ năm tính thuế 2013, tiết k điểm 2.2, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT–BTC ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung sau:
k) Quyền sử dụng đất dài hạn: Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

Quyền sử dụng đất có thời hạn:
Nếu có đầy đủ hoá đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật,
Có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất giao có thu tiền có thời hạn được trích khấu hao để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.
*Theo đó: Căn cứ theo trình bày của Công ty (thanh toán tiền thuê đất 1 lần cho thời gian thuê đất từ 20/7/2015 đến 19/3/2058 và sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời gian sử dụng 44 năm)

+Thì :
1. Quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước có thời hạn theo hình thức trả tiền thuê đất một lần và không được ghi nhận là TSCĐ vô hình.
2. Công ty không được trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất nêu trên, nhưng được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng các điều kiện về hạch toán chi phí tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT–BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT–BTC.

*Do đó:
+ Quyền sử dụng đất (không có thời hạn) hạch toán TK 213. Nguyên giá Quyền Sử Dụng Đất không được trích khấu hao.

+ Quyền sử dụng đất (có thời hạn) hạch toán 242. Nhưng Giá trị Quyền Sử Dụng Đất được phân bổ vào chi phí phù hợp theo thời hạn thuê.
*Chi tiết: (Chinhphu.vn) - Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn Công ty TNHH SRITHAI (tỉnh Bình Dương) về việc hạch toán tài sản cố định (TSCĐ) là quyền sử dụng đất.
anh giúp em với ạ, em mới vào nghề và công ty mới xây dựng để sử dụng cho hđ sxkd ạ , em không biết hạch toán như thế nào,
cụ thể :Quyết định 19/ 7/18 : Thời gian thuê đất là 35 năm ( từ tháng 9/2017 đến 2052.-
1.số tiền phải nộp từ 9/2017->3/2018 : 19.151.000-
2. tiền thuê đất trả 1 lần : 2.741.612.000đ ( từ 4/2018->2052)-trong đó :
3. trả cho nông dân do chuyển nhượng : 1.543.887.000đ-
4.được miễn ưu đãi : 992.202.400đ (7/2018->8/2033)
số phải nộp NN : (1+2-3-4) = 225.037.600
tính đến thời điểm 7/2018, công ty chưa hạch toán khoản nào.sau này mình trích phân bổ như thế nào ạ? em cảm ơn rất rất là nhiều
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều