Quyền sử dụng đất lâu dài phải hạch toán riêng và không được trích khấu hao

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 43861/CTHN-TTHT ngày 26/6/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí khấu hao TSCĐ cho thuê.

Theo quy định tại điểm e khoản 2.2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC), trường hợp Công ty mua bất động sản gồm nhà và hạ tầng gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài sau đó cho thuê thì phần giá trị quyền sử dụng đất lâu dài phải hạch toán riêng, không được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đối với phần giá trị nhà và hạ tầng, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều